Bæredygtig vækst – hvordan?

juli 25, 2001

– hvilken udvikling ønsker vi, hvilke midler skal vi bruge?

Vækst er et udviklingstræk, der kendetegner vores samfund. Spørgsmålet er, hvordan vi kan gøre den vækst bæredygtig, så vi undgår at bringe de kommende generationers liv og velfærd i fare, som det hedder i Brundtland-rapporten fra 1987. Det var den rapport, der for alvor satte bæredygtig udvikling på dagsordenen ved det første internationale miljøtopmøde i Rio de Janeiro i 1992. Året 2002 er ti-året for Rio-mødet og i september samles regeringslederne igen til topmøde, denne gang i Johannesburg, hvor temaet blandt andet er de nationale strategier og bidrag til bæredygtig udvikling.

Løsningen af de globale udfordringer – at sikre jordens klima og miljø og skabe bedre vilkår for verdens befolkning – starter i det enkelte land og hos det enkelte menneske. Hvilken udvikling ønsker vi og hvilke midler skal vi bruge for at nå dertil?

Teknologirådet har på tre borgerhøringer i januar 2002 spurgt cirka 200 borgere om hvilke udfordringer, de ser i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling – og hvad der bør gøres her og nu for at tackle disse udfordringer. Det skete på høringer gennemført i samarbejde med kommunerne Herning, Odense og Glostrup.

Ved høringernes afslutning blev borgernes idéer præsenteret for politikere fra kommunen og amtet, for at få deres kommentarer til, hvordan idéerne kan tages op i det lokale arbejde for en bæredygtig udvikling. Resultaterne fra høringerne blev samlet i ét ”Borgernes Idékatalog”, som Teknologirådet den 3. maj videregav til alle landets politikere – i Folketinget, i amter og i kommuner.

Vækst og bæredygtig udvikling blev gennemført i samarbejde med en arbejdsgruppe med:

  • Bo Feierskov, tekstforfatter, Valør & Tinge A/S
  • Henrik Kærgaard, chefkonsulent, civ.ing., Nellemannkonsulenterne
  • Ia Brix Jensen, projektleder, Lokal Agenda 21, Danmarks Naturfredningsforening
  • Jeppe Læssøe, projektleder, cand. psyk. phd, Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Systemanalyse
  • Jørn Thulstrup, direktør, cand. polit., Institut for Konjunkturanalyse
  • Per Paludan Hansen, udviklingskonsulent, Liberalt Oplysningsforbund
  • Tine Due Hansen, miljømedarbejder, Forbrugerrådet
  • Ida Leisner, informationsprojektleder, Teknologirådet
  • Anne Funch Rohmann, projektleder, Teknologirådet

De tre høringer fandt sted:

Herning Kongrescenter lørdag den 12. januar
Odense Rådhus den 19. januar
Vestervangskolen i Glostrup den 26. januar.