Borgertopmøde i Region Syddanmark om Fremtidens Sygehuse

september 20, 2007

Ligesom de fire andre nye regioner i Danmark skulle politikerne i regionsrådet i Region Syddanmark også beslutte sig for, hvordan akutbetjeningen af regionens borgere skulle se ud fremover.

Akutbetjeningen er den del af sundhedsvæsenet, der tager sig af akut syge og tilskadekomne borgere. Politikerne i Region Syddanmark afholdt den 1. september 2007 et borgertopmøde med ca. 300 borgere i Vejle Centret, hvor de hørte synspunkter fra et bredt udsnit af regionens borgere. Borgerne blev stillet over for følgende opgave på selve dagen:

“Hvad er kvalitet for borgere i regionen, når vi taler fremtidens sygehuse, og hvad er derfor særligt vigtigt for politikerne at tage med i deres overvejelser?”

“Hvilke konkrete idéer og forslag har regionens borgere til, hvad der kan gøres – også uden for sundhedsvæsenet – for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark? Et sygehusvæsen, borgerne kan føle sig trygge ved”.

Det var disse spørgsmål, omkring 300 borgere fra hele Region Syddanmark på borgertopmødet diskuterede og gav nogle svar på til regionsrådets politikere. Ved borde formulerede borgerne i dialog med hinanden deres budskaber til politikerne. Budskaberne fra borgerne skulle bidrage til at kvalificere politikernes beslutningsgrundlag yderligere, inden de skulle træffe beslutning i december 2007.

Borgertopmødets mange budskaber blev samlet ind undervejs på dagen og blev udleveret som en førsteudgave af kataloget “Borgernes høringssvar” til deltagerne og til politikerne allerede ved topmødets afslutning.

Tirsdag den 4. september om formiddagen bragte TV2 Syd en længerevarende reportage fra borgertopmødet. Find udsendelsen på deres hjemmeside.