Borgermøde om udviklingsplan for Tommerup på Fyn

Hvordan skal Tommerup se ud i fremtiden? Og hvorfor skal man flytte til Tommerup?

Det og flere spørgsmål stiller kommunen til 200 repræsentativt udvalgte borgere, når Assens Kommune i samarbejde med Teknologirådet afholder et borgertopmøde d. 21 maj 2016 om den kommende udviklingsplan for Tommerup.

Baggrunden for borgertopmødet er, at Assens Kommune fra februar 2016 til sommer 2017 skal gennemføre tre sammenhængende projekter om
udvikling af Tommerup området. Et om klimatilpasning, et om overordnet udviklingsplan og et om lokalplan
for Tommerup Vest.

Tommerup-området har et stort potentiale for kommune, fordi det giver gode muligheder for at få flere til at bosætte sig i Assens kommune. Tommerup har en god beliggenhed tæt på Odense og gode forbindelser til både jernbane, motorvej og natur. De muligheder vil Assens Kommune gerne synliggøre og styrke i samarbejde med dens lokale borgere.

På borgertopmødet skal borgerne give deres bud på, hvad Tommerup skal stå for, dens byliv og bosætning, forbindelser i og til/fra Tommerup og ikke mindst, hvilke natur og klimatilpasnings tiltag, borgerne ønsker.
Dagen byder på korte oplæg med efterfølgende diskussion ved bordene og afslutter med en afstemning om hvad Tommerup skal stå for. Både før og efter mødet er alle inviteret til at besøge temaboderne, som bestyres af kommunen og lokalrådet.

Til stede på dagen er 30 kommunalpolitikere og medlemmer af lokalrådet, som fungerer som bordformænd ved bordene og lyttede til borgernes diskussioner og argumenter.
Borgertopmødet er en del af flere tiltag, hvor Assens Kommune ønsker at samskabe et område med borgere og lokale foreninger.

Kontakter