Borgerhøring i Region Hovedstaden om den regionale udvikling

oktober 5, 2007

”Region Hovedstaden – hvordan skal den udvikle sig i fremtiden?”

Med strukturreformen i Danmark blev de fem nye regioner ansvarlige for hver især at udarbejde en regional udviklingsplan, der skulle udgøre rammen for den enkelte regions vision for udviklingen. Region Hovedstaden inviterede den 17. november 2007 borgere fra regionens 29 kommuner til en borgerhøring for at høre borgeres idéer og forslag til indholdet i regionens første udviklingsplan. Især tre temaer var i fokus – miljø, uddannelse og trafik.

Region Hovedstaden samarbejdede med Teknologirådet om at gennemføre borgerhøringen, der blev afholdt den 17. november 2007 i København med deltagelse af 167 borgere fra hele regionen, udtrukket på baggrund af et tilfældighedsprincip. Politikerne i regionsrådet tog initiativet til borgerhøringen med det formål, at give borgerne mulighed for selv at formulere visioner og konkrete idéer og forslag til regionens fremtidige udvikling, som bidrag til politikernes arbejde med at lave et udkast til den regionale udviklingsplan. Udkastet forventedes at blive fremlagt til debat i marts 2008. I juni 2008 forventedes regionsrådet at vedtage en endelig udviklingsplan for regionen. I tiden derefter ville det handle om, hvordan planen bedst mulig kunne virkeliggøres.

Ialt formulerede borgerne på høringen 77 udfordringer, som de så der var, for at sikre den rigtige udvikling i Hovedstadsregionen inden for de kommende 10 år. Hertil kom 167 konkrete forslag og idéer til, hvordan disse udfordringer kunne tackles i handling. Når det gjaldt vigtige brikker, som politikerne skulle tænke med, når visionen skulle udformes for Region H, formulerede borgerne i alt 75 bidrag til en vision.

Borgerhøringens resultater i form af borgernes konkrete forslag og idéer samt visioner blev offentliggjort allerede på dagen ved høringens afslutning i en foreløbig version af ”Borgernes Idékatalog”. Den endelige version af Borgernes Idékatalog kan hentes via linket til højre.