Borgerhøring i Gentofte om børn og unge

marts 5, 2004

Hvordan sikrer vi ‘det gode liv’ for børn og unge? Kommunalbestyrelsen i Gentofte har bedt Teknologirådet om at arrangere en borgerhøring efter den model som rådet selv har udviklet og nu har gennemført i flere kommuner om forskellige emner.

De op imod 100 borgere på høringen den 18. april 2004 på Gentofte Rådhus udformede på dagen sammen et “Borgernes Idékatalog”, som politikerne i Gentofte kunne lade sig inspirere af med henblik på at udforme kommunens Børne- og Ungepolitik.