Borgeres holdninger til nanoteknologi

september 22, 2004

Forestil dig, at vi i fremtiden bliver i stand til at skabe miniature-chips, der kan sendes ind i kroppen og bekæmpe ondartede celler. Eller miniature-laboratorier, hvormed vi kan checke os selv for bestemte sygdomme. Forestil dig selvrensende bilruder og selvreparerende billak. Eller emballage til madvarer, hvor ingen bakterier kan slippe ind.

Disse er alle eksempler på produkter, som man håber på at kunne gøre virkelige gennem det, man med en samlebetegnelse kalder nanoteknologi.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har iværksat en større undersøgelse om nanoteknologiens muligheder i Danmark. I den forbindelse har Teknologirådet gennemført en undersøgelse af ”almindelige borgeres” holdninger til nanoteknologi.

Notatet herunder præsenterer resultaterne af en undersøgelse af borgeres holdninger til nanoteknologi gennemført af Teknologirådet den 7. juni 2004.

Undersøgelsen udgør et bidrag til det teknologiske fremsyn om nanoteknologi, som gennemføres af en styregruppe for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Kontaktperson og opdragsgiver er Per Dannemand Andersen, Risø.

Undervejs i forløbet har Teknologirådet afholdt 2 møder med Kim Christiansen, 2.-0 LCA Consultants. Dette med henblik på at identificere de miljømæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og etiske aspekter, som skulle indgå i undersøgelsen. I det sidste møde deltog også Birgitte Rasmussen, Risø.

På interviewmødet med borgerne bistod Anja Boisen (DTU Afdelingen for mikro- og nanoteknologi) og Kim Christiansen (2.-0 LCA Consultants) som oplægsholdere.

Tak til alle – også de borgere, som deltog i undersøgelsen – for en konstruktiv indsats.