Borgeres holdning til dyrekloning

juli 7, 2004

Teknologirådet har udviklet en metode til borgerinterview indenfor et sæt etiske kriterier om anvendelser af genteknologi. Metoden er afprøvet på emnet dyrekloning.

Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af borgeres holdning til dyrekloning, som Teknologirådet i efteråret 2003 har gennemført i et samarbejdsprojekt med BioTik-sekretariatet under Forbrugerstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Emnet for undersøgelsen er dyrekloning, da der er igangsat et lovforberedende arbejde med henblik på udarbejdelse af et lovforslag i folketingssamlingen 2003-2004. Lovforslaget skal fastsætte regler for forskning i dyrekloning og tilknyttede teknologier.