Borgere gav input til fremtidens forskningsområder i Danmark

februar 28, 2017

Hvad er fremtidens vigtigste forskningsområder? Dét er Styrelsen for Forskning og Uddannelse i fuld gang med at finde svar på og har for nylig sendt et første udkast i høring. Styrelsen inviterede i samarbejde med Teknologirådet almindelige borgere til en workshop, hvor de skulle kvalificere høringsudkastet.

Sidste år igangsatte Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejdelsen af FORSK2025-kataloget, der skal give et overblik over fremtidens vigtigste forskningsområder. FORSK2025 skal blandt andet udgøre et grundlag for Folketingets prioritering af strategiske investeringer i forskning. En bred kreds af interessenter blev inviteret til at indsende forslag til forskningsområder. Disse forslag er blevet kogt ned til 19 overordnede udkast til forskningstemaer, der blev sendt i høring d. 1. februar 2017.

Hidtil har almindelige borgeres perspektiver ikke været inddraget i FORSK2025-processen. Det blev der lavet om på, da Styrelsen i samarbejde med Teknologirådet afholdt workshop d. 4. februar 2017. Her brugte 18 borgere en hel lørdag på diskutere og give input til de 19 forskningstemaer, der blandt andet dækker over:

  • Fremtidens intelligente og grønne transport
  • Globale og lokale sundhedstrusler
  • Digitale løsninger og Big Data
  • Børn, unge og fremtidens uddannelse

For hvert af de 19 temaer var borgerne i dialog med hinanden om, hvilke ønsker og bekymringer det foreslåede forskningsområde vakte hos dem. Borgerne var især optagede af, at forskningen skal holde etiske spørgsmål samt utilsigtede risici for øje særligt i udviklingen af ny teknologi og dens senere anvendelse. Herudover havde borgerne blandt andet et stort ønske om, at genanvendelse af ressourcer skal være et vigtigt fremtidigt forskningsområde. Alle resultater fra workshoppen er nu blevet offentliggjort i en rapport, som på linje med de andre indkomne høringssvar vil blive taget med i det videre arbejde med at udvikle det endelige FORSK2025-katalog. Kataloget forventes offentliggjort i maj 2017.

I 2015 uddelte regeringen mere end 500 millioner kroner målrettet strategiske forskningstemaer, der skal være med til at skabe grundlaget for nye virksomheder, flere jobs og bedre måder at løse fremtidens udfordringer på. Du kan læse mere om FORSK2025 og de 19 forskningstemaer her: www.ufm.dk/forsk2025