Biometri – brug af biometriske teknologier i det danske samfund

april 20, 2009

Hvilke reelle fordele og problemer bringer de biometriske teknologier egentlig med sig? På den ene side kan biometriske teknologier betyde en lang række nye muligheder, der kan gøre den nødvendige personidentifikation mere sikker og ikke mindst mere bekvemt. Dog kan biometri også medføre unødig registrering og mindske det enkelte menneskes ret til selv at vælge hvem, der skal vide hvad og hvornår.
Teknologirådet har netop færdiggjort et projekt, der har til formål at vurdere, hvilke fordele og problemer udbredelsen af biometriske teknologier fører med sig. Arbejdsgruppen (se hvem arbejdsgruppen bestod af under ”Projektbeskrivelse”) har fremsat 10 anbefalinger for fremtidig brug af biometriske teknologier i Danmark.

Rapporten indeholder et sæt anbefalinger til lovgivere, myndigheder, virksomheder og privatpersoner, beskrivelser af en række biometriske teknologier, case-eksempler på anvendelsesmuligheder og interviewartikler med fremtrædende eksperter på området. På projektets hjemmeside:www.biometri.info er der mulighed for at debattere biometri og for at tilkendegive ens holdning i en spørgeskemaundersøgelse.

Arbejdsgruppen konkluder, at der er et stort potentiale i biometriske teknologier. Men biometri alene vil aldrig kunne skabe 100 procent sikkerhed, og ikke alle personer vil kunne registreres i biometriske systemer. Brug af biometriske teknologier kan desuden medføre risiko for diskrimination og krænkelse af personers privatliv. Derfor er det også én af arbejdsgruppens anbefalinger, at folk, der ønsker at opstille biometriske teknologier, kan få bedre råd og vejledning end det er muligt på nuværende tidspunkt.

Tværfaglig arbejdsgruppe bestående af:
• Anette Høyrup, Forbrugerrådet
• Charlotte Bagger Tranberg, Aalborg Universitet
• Henning Mortensen, DI, ITEK
• Lars Kornbek, Vitani A/S
• Niels Christian Juul, Roskilde Universitet

Den fulde rapport fra projektet kan downloades gratis her og fra hjemmesiden www.biometri.info.