Bilen og benzinen

november 25, 2000

Bilen er kommet for at blive. Spørgsmålet er nu om vi kan introducere mere energibesparende biler i Danmark. Teknologirådets projekt skal både afdække de nye teknologier, der er på vej, komme med forslag til, hvad der kan gøres i forhold til dansk lovgivning og hvordan forbrugerne kan påvirkes til at bruge mere miljøvenlige biltyper.

Situationsrapporten herunder er ment som et oplæg og en inspirationskilde til visionsgruppen bag projektet. Rapporten er derfor på ingen måde ment som en komplet redegørelse for alle de teknologier, der kan få betydning for udbredelsen af mere miljø-rigtige biler.