Behovsdrevet teknologisk innovation

Teknologirådets overordnede målsætning på innovationsområdet er at bidrage til at innovation i højere grad målrettes strategisk mod samfundsmæssigt vigtige områder. Derfor har Teknologirådet udviklet en metode til effektivt at analysere og prioritere behovet for innovation på relevante samfundsområder.

Formålet med Teknologirådets arbejde med innovation er at udvikle metoder, hvor innovation tager afsæt i samfundsbehov, og hvor selve innovationsprocessen bygger på dialog og samarbejde. Ved at udvikle sådanne metoder styrkes Danmarks position på innovationsområdet.

Teknologirådet gennemførte i 2007-08 projektet “Behovsdrevet teknologisk innovation”. I projektet blev der afholdt et dialogmøde om åben innovation i september 2007 og en workshop om innovationsprocessens tandhjul i juni 2008. I november 2008 afholdt Teknologirådet en konference i Børsbygningen, der satte fokus på styrker og ulemper ved dansk innovationspolitik.

Meldingerne fra Teknologirådets dialogmøde, workshop og konference var klare: Der er et stort potentiale i innovation drevet af samfundsbehov.

Metode til innovation drevet af samfundsbehov

Derfor har Teknologirådet udviklet en metode til effektivt at analysere og prioritere behovet for innovation på relevante samfundsområder. Teknologirådets metode bygger på nogle grundprincipper om at innovationsprocessen skal være åben, involverende, tværfaglig og først og fremmest målrettet mod samfundsområder, hvor innovation kan være med til imødegå samfundsmæssige udfordringer.

Teknologirådet udsendte efterfølgende en innovationsstrategi, som beskriver baggrunden for Teknologirådets metode, samt selve metoden til at fremme innovation drevet af samfundsbehov.