BASE – ny viden om tilpasningsstrategierne for klimaet

BASE-projektet, med titlen ‘Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe’, fokuserer på nøgleproblemstillingerne ved klimatilpasning. Projektet vil simultant undersøge den typiske politik vedrørende klimatilpasning både på EU- og på nationalt niveau samt aktuelle aktiviteter på regionalt og lokalt niveau.

 

 

Denne kombination vil frembringe ny indsigt og viden om udviklingen af de processer, der indgår i tilpasningsstrategierne. BASE vil desuden levere grundlæggende vurderinger af omkostninger som kan undgås med tilpasning, så vel som analyser af tilpasningsomkostninger der ikke kan fortrydes på niveauer indenfor sektorer eller på nationalt eller EU-niveau.

Analyse
Studier af klynge-cases vil blive samlet og gjort sammenlignelige på tværs af lande for at tilvejebringe nye empiriske data som kan bruges og reanalyseres i integrererede vurderingsmodeller. Målet er at efterprøve og analysere metoder som kan lukke gabet mellem tilgange der er henholdsvis topstyrede eller styret fra bund til top i evalueringen af tilpasningspolitik og mål.

Fra-bund-til-top proces
Det er afgørende at fremme fra-bund-til-top processer for at sikre bæredygtig tilpasning. BASE vil udforske den naturlige sammenhæng mellem disse processer for at forstå, hvordan der kan skabes opmærksomhed og gennemsigtighed i statslige planer og aktiviteter (fx gennem borgerinddragende processer) som kan bidrage til at skabe tilpasningsdygtige strategier for de ændringer der foregår i klimaet.

Resultater
BASE vil også analysere muligheder for at facilitere en vidtspændende topstyret strategi for inddragelse af borgere og interessenter. Resultaterne vil kunne fungere som retningslinjer for udformning af strategier og beslutninger som vil have større chancer for at blive effektivt gennemført.

Kontakter