Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

oktober 18, 2004

Fleksibilitet og forandring er blevet nøgleord på arbejdsmarkedet, men hvad betyder det for det enkelte menneske, for familierne og for samfundet, at grænsen mellem arbejdsliv og andet liv bliver stadig mere flydende?

Generelt er danskerne glade for deres arbejde. Den faglige identitet, den personlige udvikling, sammenholdet med kollegaerne og selvfølgelig også pengene er nogle af de faktorer, der får danskerne til at toppe på statistikkerne over tilfredshed med arbejdet. Ikke mindst derfor kan det være vanskeligt at forstå, at der i disse år sker en stigning i tilfælde af arbejdsrelateret stress og sygdom.

Projektet ”Balancen mellem arbejdsliv og andet liv” har i 2005 sat fokus på nye arbejdsformer og teknologiers indflydelse på forholdet mellem arbejdsliv og andet liv. Projektet har søgt at besvare spørgsmål som, hvorfor mange borgere oplever, at de har for lidt tid, når der aldrig har eksisteret så meget tidsbesparende teknologi som i dag; hvorfor mange arbejder mere og mere, når de samtidigt efterlyser mere tid til familie og fritidsaktiviteter; og hvorfor så mange på den ene side er glade for deres arbejde, men på den anden side vælger at forlade det, så snart det er økonomisk muligt.

Projekter, der handler om at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv, ser typisk på, hvad enten virksomheden eller medarbejderen kan gøre på den enkelte arbejdsplads. Dette projekt har søgt at anlægge et større samfundsmæssigt perspektiv for det første ved at forsøge at skabe et overblik over nogle af de væsentligste kendetegn og problemer, der er forbundet med nutidens arbejdsformer og for det andet ved at pege på en række områder, hvor primært arbejdsmarkedets parter, myndigheder og politikere kan være med til at forbedre forholdene.

Projektet er blevet gennemført af en arbejdsgruppe, som har arrangeret to konferencer og en workshop. Den første konference ”Det grænseløse arbejde” havde til formål at diskutere nye arbejdsformer og deres betydning. Endvidere belyste konferencen nogle af omkostningerne ved det moderne arbejdsliv. Den anden konference ”Sammenhæng mellem arbejdsliv og andre liv” havde til formål at diskutere og give bud på, hvad virksomheder, arbejdsmarkedets parter, myndigheder og politikere kunne gøre for at skabe bedre rammer for, at den enkelte kan finde en balance mellem arbejdslivet og andre dele af livet. Med udgangspunkt i konferencerne har arbejdsgruppen udarbejdet en rapport med 10 anbefalinger. Anbefalingerne er blevet diskuteret og bearbejdet i en workshop med deltagelse af eksperter fra forskellige fagområder. Den endelige rapport er blevet sendt til politikere og andre relevante aktører i september 2005.

 
Arbejdsgruppen bag projektet er:

· Kirsten-Marie Bovbjerg, Danmarks Pædagogiske Universitet
· Gitte Daugaard, FTF, Beskæftigelsesministeriets Strategiske Forskningsfond
· Camilla Kring, konsulentvirksomheden Frau K
· Charlotte Boysen Schmidt, Patent- og Varemærkestyrelsen
· Erik Thorsted, Fonden for Socialt Ansvar
· Ditte Tofteng, Roskilde Universitetscenter
· Jens Christian Tonboe, Aalborg Universitet