Affald og Ressourcer på Tværs

Samarbejde om den cirkulære økonomi i Region Hovedstaden. Affaldssektoren og virksomheder skal samarbejde om vejen frem mod cirkulær økonomi. Danmark er traditionelt blandt de førende lande i verden, når det gælder miljøbeskyttelse i håndteringen af affald. Denne position er opnået gennem en kombination af god planlægning, effektiv lovgivning og et stærkt samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Men vi er ikke på samme måde gode til at udnytte affaldet som ressource.

Affald og ressourcer på tværs 

Vi skal udnytte vores ressourcer bedre gennem en cirkulær økonomi. Det handler om mere genanvendelse, mere genbrug og reparation – og dermed mindre affald. Vejen til den cirkulære økonomi går gennem inddragelse og samarbejde på tværs.  

I 2018 lød startskuddet til det 3-årige projekt Affald og Ressourcer på Tværs – et cirkulært samarbejdsprojekt, som blev ledet af Teknologirådet og DAKOFA, finansieret af Region Hovedstaden.  

Formålet med projektet var at bidrage til Region Hovedstadens politiske intentioner om mere ressourcebevågenhed og højere grad af cirkularitet.  

11 partnere deltog aktivt i arbejdet med at udarbejde de fælles visioner og roadmaps for Region Hovedstadens arbejde med cirkulær økonomi frem mod 2030. Partnerne var Amager Ressourcecenter (ARC), Vestforbrænding, Norfors, Helsingør Kommune, Københavns Kommune, Aalborg Universitet, Dansk Affaldsforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Plastindustrien, Erhvervshus Hovedstaden 

Projektets vision blev skabt gennem inddragelse af de 11 partnerne og lyder, at Hovedstadsregionen i 2030:  

  • er blevet et vækstcenter for cirkulære virksomheder og tværfaglige offentlige/ private samarbejder understøttet af solide cirkulære data 
  • har opnået et lavere materiale forbrug og lavere affaldsproduktion pr. indbygger og har nedbragt mængden af restaffald betydeligt 
  • I 2030 er det lige så nemt at få afhentet sine produkter til genbrug/reparation, som det er at komme af med affaldet, og det er langt nemmere at købe brugt. 

Inddragelse sikrerede fem visionære veje til øget cirkularitet  

Slutmålet for projektet var at lave et roadmap for omstilling til cirkulær økonomi i Region Hovedstaden i 2030. Resultatet blev fokuseret indenfor fem udvalgte spor.  

  • Byggeri 
  • Elektronik 
  • Tekstiler 
  • Storskrald 
  • Data for cirkulær økonomi

Roadmappet indeholder konkrete bud på netværk og samarbejder, der kan løfte arbejdet med den cirkulære omstilling videre efter projektets afslutning, og hvor Region Hovedstaden kan have en aktiv rolle at spille i forhold til at initiere fremtidige cirkulære netværk. 

Affald og ressourcer på tværs havde regionalt fokus men adresserer udfordringer og mulige løsninger, der rækker udenfor Region Hovedstaden. 

På projektets hjemmeside https://affaldsomressourcer.dk/ kan du læse mere om projektet og forskellige bud på aktiviteter og samarbejder, der alle kan fremme indsatsen for den cirkulære økonomi, bedre udnyttelse af ressourcerne og mindre affalds produktion.