Teknologirådets podcast, Whos collecting your data?

Who follows your life and your habits through the apps you use, and why is it problematic at all? Listen to this episode of our podcast show, when tech lawyer specializing in privacy and data protection Manuela Battaglini and senior

Læs mere

Teknologirådets podcast: borgerinddragelse i klimatilpasning

Hvordan klimatilpasser man på en måde, så der er opbakning i de områder, hvor klimatilpasningen finder sted? Gennem sit arbejde i Miljøpunkt Østerbro har Lene Midtgaard opsamlet mange givtige erfaringer på det område.
Nøglen ligger i at involvere de borgere, …

Læs mere

Teknologirådets podcast: Databeskyttelse, digitale spor eller digitalt skrald? Hvem skal have adgang til dine data?

Du kender det godt, inden du skal bruge en ny app skal du lige give dit samtykke og trykke ENIG i den lille boks, men hånden på hjertet. Læste du de 35 siders jurasprog igennem, før du trykkede ja? I …

Læs mere

Teknologirådets podcast: Hvor skal innovation komme fra?

Hvordan får man inddraget borgerne i innovation så det lykkes? Det har RiConfigure projektet undersøgt. Vi står overfor at løse meget komplekse problemer, der kræver en holistisk tilgang, og det får vi, når vi involverer civilsamfundet. Hvordan gør man det …

Læs mere

Teknologirådets podcast: Klimaborgerting skal rådgive politikerne til at nå klimalovens målsætninger

Klimaloven blev vedtaget af et næsten enigt Folketing for et lille år siden. Her blev det indskrevet i klimaloven at politikerne skulle rådføre sig med et borgerting. I efteråret 2020 blev klimaborgertinget samlet for første gang. Teknologirådet blev bedt om …

Læs mere

Teknologirådets podcast: Vores Hav, en konsensuskonference om havmiljøet

Skal havet omkring Danmark have juridiske rettigheder? Hvad skal vi gøre for at forbedre havmiljøet? Skal landbruget reguleres kraftigere? Hvad med fiskeriet? Der er mange økonomiske hensyn, der skal tages, men det er også nødvendigt at handle for at rette …

Læs mere

Teknologirådets podcast: Almindelige mennesker i innovation og grøn omstilling

Der kan komme uforudsete fordele ud af at invitere civilsamfundet ind i maskinrummet, når vi skal innovere, udvikle og omstille os. Helt nede på lokalt plan, når vi fx skal indrette vores byer til at rumme de store vandmængder, der …

Læs mere

Teknologirådets podcast: Council of Coaches en metode til privacy by design

Hvordan producerer man apps, der som udgangspunkt beskytter dit privatliv og dine data? Få opskriften til etisk brug af kunstig intelligens her. Sita Kotnis projektleder i Teknologirådet har udviklet en arbejdsmetode, som ingeniører, programmører og andre udviklere kan bruge, når …

Læs mere

Teknologirådet podcast: EUs gigantiske hjerneforskningsprojekt The Human Brain Projekt

Hvordan forstår vi den menneskelige hjerne og intelligens? Hvordan bygger vi og kontrollerer vi kunstig intelligens? Og hvorfor giver det mening at involvere helt almindelige borgere i den proces? Det får du svaret på i denne podcast fra Teknologirådet. I
Læs mere