TeknoNyt, podcast

Samfundssind -2021

Samfundssind – ordet blev kåret til årets ord for 2020. Teknologirådet har i årtier arbejdet for at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere. Med andre ord – at vores samfundssind bliver den bærende kraft i bestræbelserne for bedre liv, miljø, natur, teknologi og fremtid for kloden og de kommende generationer.

Lande faldt som dominobrikker

Den 1. januar 2020 havde de færreste af os forudset de helt ekstreme og hurtige ændringer, som rullede ind over verdenssamfundet i årets første måneder. Pandemiens alvor gik op for først det ene land, så det næste. Et efter et blev de slået omkuld som dominobrikker. Og her var det pludseligt helt åbenlyst – vi var nødt til at handle kollektivt og stå sammen og udvise samfundssind. Sådan er det med alle store omstillinger, det er noget vi er nødt til at være fælles om.

Flere omstillinger i vente

Nu går vi ind i et nyt år, der også kommer til at kalde på store gennemgribende omstillinger. Hvis vi for eksempel skal nå i mål med den grønne omstilling, for at nå den CO2-reduktion, som vi har sat os for, skal der helt andre boller på suppen.

Flertal for klimaafgifter – når de får hele billedet

Da borgerne i Klimaborgertinget, som Teknologirådet faciliterer for Klima,- Energi,- og Forsyningsministeriet, blev præsenteret for videnskabelige fakta for fremskrivninger og økonomiske beregninger var et overbevisende flertal positivt stemt overfor høje klimaafgifter på alle drivhusgasser. Kort tid efter udførte Epinion en kvik lille spørgeundersøgelse for TV2 og dagbladet Politiken, hvori de kun spurgte til udgiftssiden ved en klimaafgift – trylle-trylle, kunne man se en negativ stemning blandt de adspurgte borgere. Et borgerting, der er informeret om både udgifts- og indtægtssiden, samt om den samlede økonomiske effekt af en klimaafgift, er altså positivt stemt overfor afgiften. Andre borgere, der ikke bliver informerede og får fire spørgsmål om afgiftsforhøjelser på udvalgte varer, er negative. Hvad kan man lære af det?

Samfundssind er at deltage i demokratiet

Vi er et samfund baseret på demokrati og nu har vi også demonstreret, hvad det vil sige at udvise samfundssind. I Teknologiråder mener vi, det er vigtigt, at vi er fælles om samfundets udvikling, og det er vi, når vi inddrager borgere og relevante aktører i beslutningsprocesserne. Vel at mærke på en måde, så de får mulighed for at forstå problemet i hele dets kompleksitet. Vi skal både være oplyste, demokratiske og udvise samfundssind, hvis vi ønsker sammen og hver for sig at tage de rigtige beslutninger.

Podcast om borgerinddragelse

I denne nytårsudgave af TeknoNyt kan du høre podcast om tre store borgerinddragelsesprojekter, Teknologirådet har gennemført i 2020.

RiConfigure – hvordan involverer man civilsamfundet i den grønne omstilling og innovation? Et EU-projekt, der undersøger og dokumenterer, hvordan man bedst kan bruge de overraskende vinkler, og den oversete kreativitet som civilsamfundet besidder. Lyt med her.

Vores Hav – en konsensuskonference om havet

Danmark skal have en ny havforvaltningslov, der omhandler vores knap 8000 km kyst. Hvor meget kvælstof og næringsstoffer skal landbruget have lov til at udlede? Hvor mange fisk må fiskere hive ud af havet, og hvordan må de fiske? Hvad skal vi gøre af slammet fra havnebassinerne? Disse er blot nogle få af de mange problemstillinger, som de 14 deltagere i konsensuskonferencens borgerpanel tog stilling til og som mundede ud i anbefalinger til politikerne. Lyt til podcasten om konsensuskonferencen Vores Hav her 

Klimaborgerting 

I løbet af efteråret 2020 kunne vi endelig tage hul på en lang serie af samlinger i klimaborgertinget, som Teknologirådet står for på vegne af Klima, – Energi- og Forsyningsministeriet. 82 repræsentativt udvalgte borgere skal tage stilling til forskellige løsninger, så vi kan komme i mål og leve op til Parisaftalen. Lyt med her, hvis du vil høre mere om, hvad et borgerting kan, og hvorfor borgerinddragelse burde være langt mere udbredt, når politikerne skal lovgive og sætte retning for samfundsudviklingen.

Rigtig god lytning og godt nytår!

Lars Klüver

Direktør, Teknologirådet