Living Labs – inddragende processer

Teknologirådet udvikler Living Labs

Living Labs er en metode der er designet til at skabe rum for innovative, eksplorative og inddragende processer. Designet af Living Labs har omdrejningspunkt omkring bruge deltagere fra både offentlige institutioner, forskere, repræsentanter fra industrien og ikke mindst borgere (quadruple helix) og inddrage disse til fælles dialog om et projekt og en indsats.  

I Teknologirådet har vi lige nu flere projekter, hvor vi danner ramme om vores inddragelsesprocesser i form af Living Labs. Med denne metode anvender vi en facilitering som skaber en særlig tværfaglig tilgang med rammerne for et bæredygtigt samarbejde, hvor der sigtes efter at opbygge gensidig respekt for forskellige kompetencer og perspektiver.  

Living Labs skal ikke forstås som et enkelt fysisk rum, men er levende systemer, som gennem iterative processer løbende tilpasser sig til den læring og de målsætninger der bliver udviklet i hvert Living Lab. Designet har derfor karakter af at være nysgerrigt og adaptivt med vilkårene for at kunne skalere rammer og forhold efter både den aktuelle indsats og de aktører som inddrages. Living Labs er en inddragelsesproces der er designet til at skabe dialogen der sætter rammen for projektet. Hvert Living Lab kan have flere forskellige målsætninger, alt efter projektet og den aktuelle indsats. Fælles for dem er dog et bærende element af samskabelse og et mål om gensidig læring og fælles udvikling af teknologier, anbefalinger og løsninger.  

Med de Living Labs som netop nu skabes i Teknologirådets projekter, er vi derfor med til at skabe rum for innovative, eksplorative og inddragende processer der skaber rammerne for et bæredygtigt samarbejde. Det skaber løsninger og udvikling der holder på lang sigt.