Outlook

... er en fremtidsorienteret teknologi analyse. Outlook giver mulighed for vurdering af teknologiske tendenser og mulig udviklinger, som derved kan bistå en bedre og mere informeret beslutningsproces.

… er måde at arbejde med teknologivurderinger der har fokus på fremtiden. Outlook er identificerer på hvilke teknologiske tendenser der findes og hvilke udviklinger der er mulige. Outlook kan især anvendes inden for politisk beslutningstagen. Outlook får betydning for de hurtige teknologiske forandringer, især i forbindelse med de eventuelle økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser heraf.

Outlook laves på baggrund af dialogmøder og inddragende processer med borgere og andre aktører. Derefter formidles resultaterne til beslutningstagere eller politikere. I et outlook dialogmøde har beslutningstagerne også mulighed for at deltage.

Ydelse: Outlook er velegnet til processer der kigger på hvordan fremtidig teknologi skal implementeres eller anvendes. Outlook sikrer at mange forskellige interessenter og aktører kommer i spil og kan blive inddraget i forløbet. Outlook kan anvendes af kommuner, regioner eller af folketinget og af private virksomheder til at få en forståelse for teknologiens tendenser og udviklingsmuligheder.

Outlook laves sammen med dialog møder eller møder med interessenter. Der skal derfor medregnes rekruttering af de rigtige deltagere, facilitering og planlægning af møder, ligesom ressourcer til bemanding skal medregnes.

Resultater: Opdragsgiver vil få et forløb, som på forhånd er gennemtænkt og de vil få mulighed for at få beskrevet teknologiske tendenser og udviklingsmuligheder.