Tilrettelæggelse af processer

Rådet tilbyder både planlægning og facilitering af inddragende processer, enkelte forløb samt rådgivning om åbent samarbejde og inddragelse. Alle vores ydelser tager udgangspunkt i den specifikke problemstilling, men fælles er en grundig kvalitetsproces

Planlægning og udførelse af inddragende processer

Teknologirådet deltager med tilrettelæggelse fra tidlig idéfase og præcisering af indledende overvejelser til identifikation af det emne eller det problem, som skal belyses og løses med dialogprocesser. I tæt samarbejde med opdragsgiver planlægger vi et nøje tilpasset og gennembearbejdet forløb for at opnå et succesrigt resultat, som kan tilfredsstille alle inddragne parters forventninger til en kvalitetsproces.

Udvælgelse af dialogdeltagere

Rådet har udviklet og benytter en række forskellige metoder til at udvælge den sammensætning af borgere, eksperter, interessenter og politikere, der kan bidrage med vinkler og erfaring, som tilfører de nødvendige aspekter og den rette dynamik til et forløb. Visøger og vurderer gruppers og enkeltpersoners mulighed for at deltage meningsfyldt i en dialogproces ud fra kriterier som emne, køn, alder, uddannelse, geografisk tilhørsforhold samt en række andre relevante forhold.

Rådgivning omkring strategier for åbent samarbejde og inddragelse

Vi arbejder ud fra en gennemprøvet erfaring med inddragende processer, som er baseret på strategier for åbent samarbejde og med rådgivning i, hvilke procestyper og metoder der kan levere det bedste resultat for et bestemt emne eller en problemstilling. Procesdeltagere – borgere, interessenter, organisationer eller politikere – vil altid være klart informeret om deres rolle og den evt. politiske rækkevidde, som deres deltagelse kan bidrage med i et projekt som Teknologirådet står for.

Analyser af holdninger, behov og ønsker

Når Teknologirådet påtager sig at være partner eller procesleder sker det ikke alene på baggrund af grundige analyser af både emne, strategi og formål, men også på baggrund af de roller og ansvarsområder som naturligt følger af designet af den enkelte proces. Rådet er garant for, at et forløb på forhånd er tilbundsgående gennemtænkt og at mulige scenarier er beskrevet. Vi vægter både behov og ønsker hos kunden som en særlig velovervejet del af et projektforarbejde.

Præsentation af resultater til beslutningstagerne

Rådet leverer nuancerede procesresultater, som er umiddelbart forståelige og lever op til demokratiske forventninger til politisk beslutningsmateriale. Resultaterne kan efter ønske præsenteres på web, skriftlig rapport, power-points, video eller ved mundtlig overlevering.

Evaluering med anvendelse af åbne processer

Teknoogirådet tilbyder altid en efterfølgende evalueringsproces med en detaljeret gennemgang af planlægning, dialogproces, roller og resultater. Kundens tilfredshed med forløbet er vigtig for os – ikke mindst af hensynet til dem der er mål for indsatsen: Borgerne.