Policy-analyser

... er retningslinjer for handling og analyser af politiske sagsområder. Analysen vedrører ikke kun de politiske beslutningsprocesser men hele praksissen på området.

Metoden fokuserer på processens faser, der afdækkes fra et emne eller problem bliver sat på den politiske dagsorden, derefter den politiske beslutningsproces og til implementeringen, effekten og evalueringen af projektet og sidst beslutningen eller programmer.
En policy-analyse kan være med til afdække hvilke problemstillinger og processer der er i forbindelse med beslutningstagen.

Policy-analysen udføres af Teknologrådets projektledere, og som en del af disse analyser afholdes der møder og der er en dialog mellem projektleder og de aktører der er i spil i forhold til beslutningstagen, herunder borgere og politikere, og de aktører der bliver berørt af beslutningerne.

Ydelse:
En policy-analyse er velegnet i processer om hvor der træffes beslutninger især i den offentlige sektor. Ved at anvende en policy-analyse til beslutningstagen får man analyseret de forskellige processer der er i forbindelse med den politikker.
En policy-analyse involverer som regel et møde med borgere og andre interessenter. Rekruttering af deltagere, facilitering og planlægning af mødet skal ligesom ressourcer til personale til mødet skal medregnes.

Resultater:
Ved at anvende policy-analyse i en beslutningsproces sikrer man at borgerne og andre interessenter bliver hørt. Policy-analysen afdækker alle dele af den politiske beslutningsproces, både inden implementering, implementeringen, effekten og evaluering af beslutninger, og policy-analyser giver ny viden og danner dermed bedre grundlag for beslutningsprocesser, derved kommer man rundt om hele processen.