Online borgerinddragelse

Corona, store afstande eller andre barrierer for at mødes fysisk behøver ikke at afholde os fra fortsat at lave gode inddragelsesprocesser.  

Med de mange digitale værktøjer, Teknologirådet har til rådighed, kan vi lave online workshops, borgermøder og kombinationer af forskellige processerVi samarbejder gerne med dig og din organisation om at afvikle og/eller planlægge digitalt understøttet borgerinddragelse. Det gælder både enkeltstående møder med brug af simple digitale værktøjer og længere skræddersyede processer med brug af digitale platforme og tilhørende plug-ins 

 

Online borgermøde 

Ønsker du vores hjælp til at afholde et digitalt borgermøde bruger vi Zoom som mødeplatform. Her kan vi både være samlet i plenum og fordele borgerne ud i grupperum, hvor de kan arbejde. Derudover integrerer vi som regel ekstra interaktive værktøjer som fx MENTI (afstemninger og indsamling af input, som straks vises som fx en ordsky eller kolonner med brainstorminput) og MURAL (en kreativ og fleksibel opslagstavle). 

Pris: 20-40.000 kr. afhængigt af aftalt arbejdsdeling og indsats fra Teknologirådet.  

 

Nedenfor ser du et eksempel på fremgangsmåden for et digitalt borgermøde. 

Modelprogram for online borgermøde ”Udviklingsplan for Nørreøster” ‘

Online borgermøde fra A til Z 

Teknologirådet varetager den tekniske værts- og supportfunktion og bidrager med planlægningen af programmet, vi bidrager også gerne som moderator eller med faglige indlæg. Hvor meget Teknologirådet involveres, aftales i dialog. 

 

 

1Først afholdes et møde mellem bestiller og Teknologirådet, hvor formål, omfang, dato og metoder samt programskitse afklares.  

Efterfølgende udarbejdes et program, og der findes relevante oplægsholdere (bestiller, evt med hjælp fra Teknologirådet)Hvis der skal være moderatorer til gruppearbejde, skal de findes (bestiller)Hvis der er noget materiale, som skal sendes ud på forhånd til deltagerne udarbejdes et informationsmateriale (bestiller)Borgermødet annonceres og promoveres (bestiller) 

2)  Der afholdes et andet møde mellem bestiller og Teknologirådet, hvor programmet færdiggøres, og der laves arbejdsspørgsmål til gruppearbejde. 

Op til borgermødet briefes oplægsholdere, og der laves aftaler om deres præsentationer (bestiller, evt. med hjælp fra Teknologirådet)Værktøjer til dokumentation af gruppearbejde klargøres, fx Muraltavle eller delt googledokument (Teknologirådet). Borgermødet testes dagen inden mødet. 

3) Borgermødet afholdes – Teknologirådet styrer teknikken. Andre involverede og deltagerne logger på zoomlink fra egen computer. 

4) Der udarbejdes en rapport med opsamling fra borgermødet (Teknologirådet). 

 

Digitale processer 

Ønsker du vores hjælp til at planlægge og afvikle en længere borgerinddragelsesproces digitalt, kombinerer vi forskellige platforme og værktøjer alt efter formålet. Vi vil typisk samle processen online ét sted på en platform, hvorfra man kan tilgå forskellige delprocesser i form at møder og workshops på Zoom samt diskussionsfora, afstemninger og andre interaktive værktøjer. Vi udvikler med andre ord løsningen i samarbejde, da der ikke findes nogen standardmodel. 

 

Anbefalinger fra os

Slides Webinar om online borgerinddragelse

Vi har lavet en liste over de vigtige huskeregler, når man skal lave borgerinddragelse online:

Dos and Don’ts for online borgerinddragelse