Medarbejderdrevet innovation

I en medarbejderdrevet innovation tilrettelægger Teknologirådet processer hvor medarbejdere på alle niveauer i en organisation eller virksomhed bidrager med deres viden til ny målrettet udvikling.

Medarbejderdreven innovation tager udgangspunkt i at medarbejdere er en væsentlig ressource for udvikling af innovative løsninger i virksomheder og organisationer. Teknologirådet bidrager med konkrete, velegnede metoder til medarbejderinddragelse i diskussions- og beslutningsprocesser om nye teknologier i virksomheder og organisationer.

Ydelse: Implementering af ny teknologi er ikke en proces uden bivirkninger. Formålet med medarbejderdreven innovation er at træffe kvalificerede beslutninger om valg af ny teknologi, som involverer medarbejderne og inddrager deres viden, erfaring og ideer.

Valget af metoder afhænger af virksomheden eller organisationens ønsker. Det er et succeskriterium, at metoderne kan appellere bredt og potentielt engagere hele målgruppen. Der lægges særlig vægt på brug af kunstneriske og visuelle metoder, der kan appellere til medarbejdere, som ikke føler sig skriftstærke og velformulerede. Der anvendes værkstedsmetoder til at folde medarbejdernes erfaringer og historier ud, og skuespillere kan inddrages for at bringe dette indhold til diskussion og afprøvning.

Resultater: [Beskriver kvaliteter, ny viden, perspektiver, udvidede handlemuligheder, øget indflydelse, forbedret forretningskoncept,] Inddragelse af medarbejdere i en proces om valg af ny teknologi kan medvirke til at forebygge mistrivsel og psykisk nedslidning i forbindelse med implementering af ny teknologi.

Derudover medvirker metoderne til at skabe en mere inddragelsesorienteret organisationskultur, hvor medarbejdere på alle niveauer anerkendes som en ressource.