Fremtidsværksted

... egner sig til arbejdet med lokale udfordringer og løsninger. Deltagerne er de direkte berørte i forhold til en bestemt problemstilling, som skal håndteres. Deltagernes egne erfaringer kommer i spil. Der arbejdes ud fra en fælles interesse i at gøre noget ved et problem.

Et Fremtidsværksted er en fleksibel metode, der kan tage fra et par timer til flere dage. Der arbejdes i 4 faser:

  1. Kritik af de nuværende forhold
  2. Visioner for fremtiden
  3. Realitetsvurdering
  4. Handlingsforslag

 

Resultaterne af Fremtidsværkstedet er deltagernes egne formuleringer med konkrete forslag, som deltagerne selv kan sætte i værk – eller som kan videregives til beslutningstagere. På baggrund af et Fremtidsværksted kan der nedsættes grupper, som kan fortsætte arbejdet med løsninger af lokale problemstillinger. Der kan gives input til nye lokale aktiviteter. Værkstedet kan afsluttes med uddeling af ansvar for et videre arbejde.

Et Fremtidsværksted afholdes med udvalgte borgere/ interessenter som debatterer et tema i mindre grupper i forhold til de 4 faser i processen.

Værkstedet kan ledes af Teknologirådets mødeledere, og resultaterne af diskussionen formidles på forskellig vis: Flipover, blogs, vægaviser.

Metoden er en enkel form for dialogmøde med omkring 25 deltagere, som er direkte berørt af en bestemt problemstilling. Der arbejdes i en struktureret form, som sikrer at alle bliver hørt. Processen sikrer at deltagerne arbejder fra problemformuleringer over mod handlingsforslag. Værkstedsformen er derfor anvendelig til at inddrage en gruppe af borgere/interessenter i et emne, som de har en berøring med, fx i forbindelse med ændring af planer for skoler, institutioner eller i forbindelse med trafikplanlægning, energi- og affaldsplaner eller den kommunale budgetlægning.

Opdragsgiver vil få et forløb, som på forhånd er gennemtænkt og med forskellige mulige scenarier beskrevet. Dialogmødets form afdækker en gruppe deltageres holdninger i detaljer og giver ny viden og dermed bedre grundlag for beslutningstagers handlemuligheder.