Europæisk og international teknologivurdering og borgerinddragelse

Teknologirådet er frontløber inden for dialog-skabende teknologivurderingsmetoder. Vi arbejder både med Europæisk forsknings- og innovationspolitik, tværeuropæiske teknologivurderingsprojekter, global borgerinddragelse samt ledelse og procesfacilitering af internationale projekter.

Teknologirådet har mange års erfaring i at designe, lede og gennemføre store internationale projekter både globalt og i Europa. Teknologirådet er en af de danske virksomheder som har den højeste succesrate på at vinde projekter i EU’s forskningsprogrammer både som initiativtager, projektleder og som kompetent samarbejdspartner. Projekterne kan karakteriseres som:

 • Tværeuropæisk teknologivurdering
 • Europæisk forsknings- og innovationspolitik
 • Global borgerinddragelse
 • International projektledelse

 

WWViews - COP11 - Side Event - Panel2 - 17-10-12 Tekno2
Teknologirådet præsenterer resultater af World Wide Views on Biodiversity ved FNs COP11 i Indien.

 

Teknologirådet i EU
Teknologirådet koordinerer og deltager løbende i en række europæiske forskningsprojekter under forskningsprogrammerne FP7 og Horizon2020, hvor nye politikker og metoder for teknologiudvikling udvikles og afprøves i praksis. Teknologirådets rolle er ofte at sikre, at projekterne leverer politisk brugbar viden og anbefalinger og at begge udvikles i samarbejde med eksperter, interessenter og borgere.

Ex.

 • EU-Horizon2020, Human Brain Project – IT-forskning i menneskehjernen.
  Opgave: Dialog med det omgivende samfund.
 • EU-FP7, PACITA – Øget samfundsdeltagelse i forskningen.
  Opgave: Projektkoordinator, metodeformidling af teknologivurdering
 • EU-FP7, DESSI – Beslutningsstøtte til sikkerhedsinvesteringer
  Opgave: Udvikling, gennemførelse og formidling af test case og projektresultater.
 • EU-FP7, BALTCICA – Tilpasning til klimaforandringer Østersøen rundt.
  Opgave: Udvikling af tværnational model for borgerinddragelse.

 

EU Kommissionen har sat Teknologirådet i spidsen for at udbrede teknologivurdering i Europa, i samarbejde med andre europæiske teknologivurderingsinstitutioner. Teknologirådet medvirker desuden i en central rolle i Kommissionens udvikling og implementering af nye europæiske spilleregler for ansvarlighed inden for forskning og udvikling: Responsible Research and Innovation (RRI).

Teknologirådet – globalt
Teknologirådet er internationalt anerkendt for projektledelse og metoder til borgerinddragelse og har som de første nogensinde gennemført borgerkonsultationer på globalt plan i samarbejde med FN. Teknologirådet har flere gange udviklet og gennemført borgerinddragelse om emner af global betydning som klimaforandringer og klodens biodiversitet med metoden World Wide Views.
Læs mere om de globale projekter her: www.wwviews.org

Teknologirådets netværk
I en verden, hvor teknologi udforskes, udvikles og sælges globalt, er det afgørende, at teknologivurdering kan følge med, give et internationalt perspektiv og i nogle tilfælde gennemføre vurderingerne transnationalt. Teknologirådet har et omfattende europæisk netværk, som både er vidensressource og samarbejdspartnere indenfor forskning og teknologivurdering. Teknologirådet er blandt andet medlem af det europæiske netværk for parlamentarisk teknologivurdering EPTA – European Parliament Technology Assessment, der er et uformelt netværk af meget forskellige institutioner, heriblandt flere europæiske parlamenter.
Læs mere om EPTA-samarbejdet her