Ekspertdialog

… er tilrettelagte samarbejdsforløb, hvor deltagerne sammensættes med forskellige men relevante baggrunde og tilsammen skaber grundlag for anbefalinger og løsninger

Ekspertdialog kan være kortere eller længere forløb alt efter behov. Fælles for processen er samarbejde om belysning af et komplekst problem fra flere sider og udarbejdelse of anbefalinger til handling. Eksperterne kan komme fra universiteter, tænketanke, politik, erhverv, interesse- eller græsrodsorganisationer, enhver med særlig viden om en problemstilling kan være relevant at inddrage for at skabe det bedste grundlag for løsninger.

Ekspertdialoger er velegnede når beslutningstagere, som kommuner eller regioner, eller når erhvervsgrupper står over for et komplekst problem hvor tværfaglig viden er nødvendig for at forstå problem såvel som løsning. Eksempler på komplekse problemer der kræver en tværfaglig dialog er: trafik, miljø, sundhed, udvikling af byområder eller udkantsområder, kontroversiel videnskab og teknologi som nanoteknologi, syntetisk biologi, hjerneforskning, forskning i og med ’big data’ og teknologier som droner og supercomputere.

Ydelse: Ekspertdialoger er velegnede til at skabe overblik over et komplekst problemområde og til at opdage nye innovative løsninger. Ofte er komplekse problemfelter kendetegnet af konflikt og forskansede lejre af eksperter bevæbnet med beviser og fakta. Ekspertdialogen åbner op for samtale og fælles forståelse, og biddrager til en dyb forståelse af et komplekst problem som kan lede til tværfaglig kreativtiet og nye innovative løsninger.

Ekspertdialoger består typisk af et par dages møde. Først bliver et problem udforsket og beskrevet. Herefter faciliteters deltagerne til forståelse af hinandens perspektiver såvel som i opdagelsen af fælles forståelser. Fonden Teknologirådet står for alt det organisatoriske og analytiske med identificering af eksperter, organisering, samt mødeledelse.

Ekspertdialogen faciliteres af Fonden Teknologirådets erfarne mødeledere. Det endelige produkt aftales på forhånd og kan skræddersyes til bestillers ønsker. Eksempler kan være en rapport med udredning og anbefalinger, nyhedsartikler og informationsvideoer og hjemmesider. Fonden Teknologirådet kan også stå for formidling eller direkte inddragelse af essentielle beslutningstagere eller politikere i dialogprocessen.

Alle forløb udvikles i tæt samarbejde med bestiller.

Resultater:  Dialogmødets form afdækker en stor gruppe eksperters meninger i detaljer og giver ny viden og dermed bedre grundlag for udvikling af nytænkende løsninger.