Dialogmøder

… etablerer et debatforum hvor udvalgte borgere, interessenter eller politikere i mindre grupper inviteres til at diskutere et tema. Dialogmødet kan styres af Teknologirådets projektledere og resultaterne opsamles og videreformidles.

Et dialogmøde afholdes med udvalgte borgere eller interessenter som debatterer et tema i mindre grupper. Dialogmøder er velegnede når beslutningstagere ønsker nye ideer og inspiration eller har brug for et mere detaljeret indtryk af indstillingen hos en gruppe borgere, interessenter eller fx medarbejdere. Et dialogmøde er som navnet angiver et arrangement, hvor begge eller flere parter får mulighed for at udveksle tanker og meninger om emnet i et begrænset forum.

Dialogmødet kan ledes af Teknologirådets mødeledere, og resultaterne af diskussionen noteres ned eller formidles på anden vis til de ansvarlige beslutningstagere eller politikere. I et dialogmøde kan beslutningstagerne også deltage direkte i mødet.

Ydelse: Dialogmøder er velegnede i en indledende procesfase og som en metode til at sikre, at mange forskellige interessentgrupper kan inddrages i et forløb. Dialogmøder kan også bruges som en metode, hvor en kommune inddrager en gruppe af borgere i et emne, som de kan have særlig interesse i eller et særligt tilhørsforhold til eller berøring med, fx i forbindelse med ændring af planer for skoler, institutioner eller i forbindelse med trafikplanlægning eller den kommunale budgetlægning. Et dialogmøde afvikles typisk over 2-3 timer et velegnet og et trafikalt velbeliggende sted. Rekruttering af de rigtige deltagere, facilitering og planlægning af mødet skal, ligesom ressourcer til bemanding evt. debatstyrere ved bordene, evt. indkalkuleres.