Participatory budgeting

... er en resultatorienteret mødeform som giver borgerne en demokratisk mulighed for at tilkendegive deres indstilling til en kommunal budgetlægning samtidig med, at politikerne får et bedre funderet og levedygtigt beslutningsgrundlag.

Metoden hedder ’Participatory Budgeting’ eller på dansk inddragende budgetlægning. Erfaringerne er succesfulde, og stadig flere kommuner er på vej med Participatory Budgeting. Danske politikere og beslutningstagere er under et stort økonomisk pres. Der skal spares på budgetterne, og samtidig forventer borgerne god service. Derfor er inddragelse af borgere i den kommunale budgetlægning vigtigere end nogensinde.

Teknologirådet har mere end 25 års erfaring med borgerinddragelse både lokalt, nationalt og internationalt. Rådet har gennemført Participatory Budgeting med borgerinddragelse i den kommunale budgetlægning i en række kommuner, der har valgt at høre borgerne som et led i politikernes overvejelser om, hvordan den kommunale kage skal skæres.

De deltagende borgere debatterer budgettet i mindre grupper og stemmer derefter elektronisk på deres foretrukne forslag. Afstemningsresultaterne aflæses på storskærme i løbet af få sekunder, og både politikere, borgere og embedsmænd er glade for det detaljerede billede af borgernes budgetopfattelse. Grundlaget for kommunens videre politiske arbejde bliver langtidsholdbart med borgernes deltagelse i budgetlægningen.