Ansvarlig forskning og innovation

Der er et stigende pres for at forskning og innovation hjælper med at løse væsentlige samfundsudfordringer. Teknologirådet skaber processer der inddrager relevante aktører i formulering og prioritering af nye projekter, såvel som i formidling og evaluering af igangværende projekter. Processerne kombinerer dialog og debat med analytiske vurderinger ud fra velafprøvede metoder.

Helt centralt for ideen om ansvarlig forskning og innovation er at sikre samfundsrelevans gennem inddragelse. Antallet af aktører som er involveret i forskning og innovation er stigende og der er derfor brug for platforme der kan samle aktørerne. Teknologirådet arbejder med processer for inddragelse i forskning og innovation på fire niveauer: a) dannelse af forskningspolitik, b) programudvikling, c) projektdannelse om forskning og d) inddragelse i de konkrete forsknings- og innovationsaktiviteter. Samtidig udvikler og anvender teknologirådet interaktive metoder for etisk vurdering samt teknologivurdering. Kombinationen af analyse og dialog giver et velunderbygget grundlag for beslutninger, samt forbedre implementering.

Metoderne for at sikre ansvarlig forskning og innovation er under konstant udvikling, og Teknologirådet har gennem deltagelse i en række EU projekter en afgørende rolle i denne udvikling. Teknologirådet kombinerer derved mange års arbejde med samarbejdsprocesser, med forskning på europæisk niveau. Dette skaber bindeled mellem forskning og praksis, som er nødvendigt for at sikre kvalitet.

Ydelse: Interaktive metoder er velegnede til at skabe refleksivitet hos deltagerne, samt skabe overblik over potentielle utilsigtede konsekvenser. Gennem en grundig udvælgelse af relevant aktører sikres at forskellige perspektiver bliver inddraget og udfordret. Processerne tilpasses konkrete målsætninger samt den aktuelle kontekst, da standardløsninger ikke kan indfange udfordringerne.

Resultater: Teknologirådet er udvalgt til at koordinere samt deltage i en række europæiske projekter der skal give overblik over best practice for ansvarlig forskning og innovation. Målsætningen er at skabe en samlet europæisk ramme for promoveringen af ansvarlig forskning og innovation. Teknologirådets erfaringer biddrager herigennem direkte til EU’s udvikling af politik på området. Projekterne giver desuden mulighed for erfaringsudveksling på tværs af lande, samt yderligere udvikling af Teknologirådets metoder.


 

EU-projekter som Teknologirådet koordinerer, leder eller deltager i som partner:

Engage2020_logo

Res-AGorA_logo

satori_logo

CASI_logo

HBP