Vi søger ny direktør til at udvikle Teknologirådet

Teknologirådet er en projektbaseret organisation, der er eksternt finansieret. Vi arbejder med løsninger på samfundsmæssige udfordringer indenfor teknologi og demokrati, grøn omstilling og borgerinddragelse. Vi arbejder med projekter med en lang række forskellige partnere typisk inden for forskning. De fleste projekter er finansieret af EU- forskningsprogrammer, men vi har også spændende potentiale i fx danske kommuner og regioner samt internationalt. Vores kernekompetencer indenfor inddragelsesmetoder til participatorisk teknologivurdering, ansvarlig forskning og innovation og borgerinddragelse er anerkendt internationalt som blandt verdens førende. Vi er en not for profit erhvervsdrivende fond, der bruger overskuddet til at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer og demokratisk innovation. I 2017 var vi 16 og vi er nu vokset til 45.

Vi søger vi en direktør, der:

 • Vil implementere igangsatte organisationsændringer
 • Kan tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere
 • Er god til at give sparring og sikre kvalitet i en stor portefølje af projekter
 • Kan kommunikere med et komplekst, internationalt netværk af aktører indenfor forskning og innovation, deliberativt demokrati og teknologivurdering
 • Forstår sig på at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer
 • Deler vores ambition om at udvikle og implementere deliberativt demokrati
 • Har kendskab til EU-forskningsprogrammer og andre relevante EU fundingmekanismer
 • Kan fremme samarbejdet med danske og internationale fonde
 • Har stærke kommercielle kompetencer og kan sælge vores ydelser i kraft af sin indsigt i disse.

Vi forventer ansøgere der har:

 • Erfaringer fra en videnstung virksomhed fx fra konsulentbranchen, organisationer eller tænketanke
 • Erfaring med ledelse af komplekse projekter med stort vidensindhold
 • Erfaring med værdibaseret ledelse og ledelse af formålsdrevne medarbejdere med højt vidensniveau samt høje forventninger til at blive inddraget i beslutninger om Teknologirådets udvikling
 • Dokumenterede kommercielle resultater
 • En akademisk baggrund med tyngde i samfundsmæssige forhold
 • Erfaring med ledelse af en organisation baseret på en projektøkonomi.

Den nye direktør vil rapportere til bestyrelsen og bestyrelsesforperson Birgitte Kofod Olsen. Ansættelsesudvalget består af 4 medlemmer under ledelse af forpersonen. ESDA International v/Christen Dalum medvirker i rekrutteringsforløbet.

Ansøgning Sendes til Christen Dalum på mail: cd@esda.dk

Tiltrædelse er ønskelig den 1. december 2022

Interviews afholdes løbende, så søg gerne stillingen snarest. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Se mere om Teknologirådet på tekno.dk