Projektleder – AI til bekæmpelse af misinformation

Vi leder efter en kollega, der ligesom os glædes over at arbejde i krydsfeltet mellem store samfundsudfordringer, teknologi, rådgivning og inddragelse af borgere og samfundsaktører.

Hent som pdf her: Projektleder-soeges-til-TITAN

Projektleder – AI til bekæmpelse af misinformation

Vi leder efter en kollega, der ligesom os glædes over at arbejde i krydsfeltet mellem store samfundsudfordringer, teknologi, rådgivning og inddragelse af borgere og samfundsaktører.

Om stillingen

Teknologirådet er en del af TITAN-projektet, der har til formål at anvende AI-baserede løsninger til at bekæmpe misinformation. Projektet er bygget op om samskabelse med borgere og potentielle brugere af AI-løsningen. Det giver sig udtryk i borger samskabelsesworkshops i 8 lande i en første runde, og brugerinddragelse gennem living labs i 4 lande i anden runde.

Det er den del af projektet Teknologirådet leder. Du skal derfor være med til at udvikle metoder og materialer til at gennemføre disse processer, men også koordinere partnere i de andre lande. Du vil blive en del af et lille projektteam på 3, hvor du efter en periode vil skulle overtage ledelsen af Teknologirådets arbejde i projektet.

Der er tale om en fastansættelse.

Du vil i løbet af det første år også begynde at arbejde med andre projekter.
Du kan læse mere om TITAN her: https://tekno.dk/project/titan/

Om dig:

Det er vigtigt at du trives med projektbaseret arbejde, der kræver tæt samarbejde og koordinering med danske og internationale partnere for at opfylde projektmål. Stillingen kræver:

  • gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber.
  • At du kan arbejde i komplekse projektforløb, hvor du finder løsninger i dialog med erfarne kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
  • At du løfter opgaver indenfor fastsatte deadlines og samtidigt er fleksibel i din fremgangsmåde.

Vi forestiller os at:

  • Du har en god forståelse af AI fra et samfundsfagligt synspunkt ift. potentialerne i AI samt de potentielle risici forbundet med etik, databeskyttelse, bias, profilering og lignende.
  • Du har 3-6 års erfaring indenfor projektledelse og/el. forskningsledelse, planlægning, kommunikation, kunstig intelligens, teknologivurdering, eller andet, hvor både emnet og processen er vigtigt.
  • Du har en uddannelses-, eller arbejdsmæssig baggrund, der har ført til indsigt i teorier om demokrati, demokratiudvikling, inddragelse af samfundsaktører i politikudvikling, etik, samt forståelse for sociale og etiske problemstillinger, der knytter sig til (ny) teknologi og videnskab
  • Du har erfaring med organisering af events og/eller facilitering, er praktisk anlagt med sans for detaljerne, når en workshop skal arrangeres
  • Du besidder gode (kvalitative) analyseegenskaber

Det er et plus, hvis du er drevet af en ambition om, at borgerinddragelse skal spille en rolle i, hvordan vi indretter vores samfund og teknologiudvikling.

Send din ansøgning

Vi søger en kandidat til start i januar, og holder derfor samtaler løbende.

Vi ansætter under statens overenskomster, men er fuldt selvfinansierende gennem projektbevillingerne. Vi følger med, men er ikke lønførende. I nogle af vores projekter er der en hel del rejseaktivitet. Du vil blive ansat som projektleder eller senior projektleder alt efter erfaring.

Send din ansøgning til: job@tekno.dk og skriv ’projektleder’.

Har du spørgsmål til projektet eller stillingen, er du velkommen til at kontakte senior projektleder Nicklas Bådum på telefon 31 37 42 48 eller e-mail: nbb@tekno.dk

 

Om Teknologirådet

Teknologirådet er en projektbaseret organisation. Vi har omkring 75% af vores aktiviteter indenfor forskningsprojekter, hvoraf langt hovedparten er EU-projekter. Vores rolle heri er hovedsageligt understøttelse af forskning i form af processer til Ansvarlig Forskning og Innovation, borgerinddragelse, etik, kommunikation og policy-processer, foruden forskning omkring accept af teknologi og metodeudvikling.

Teknologirådet vækster og i dag er vi 45. Vi er et hus, der sætter pris på socialt samvær og har en uformel hverdag med en professionel arbejdstilgang. Vi kommer fra samfund, humaniora, biologi, ingeniørfag, og kommunikation, der giver faglig erfaring, og kendskab til både specialistens og generalistens tilgang.