Artikel

Klimaborgerting skudt i gang

Danmarks Borgerting på klimarådet er åbnet, og arbejdet med at finde frem til borgernes anbefalinger til, hvordan vi kommer i mål med klimaomstillingen, er begyndt Tilfældigt udvalgte borgere fra hele landet, fra alle aldersgrupper og med helt forskellige baggrunde og livssituationer klikkede ind i Klimaborgertingets første samling den sidste weekend i oktober. Første weekend bød på et tæt pakket program, som vekslede mellem ekspertoplæggruppearbejde med brainstorm om vigtige emner og afstemninger som mundede ud nogle pejlinger på prioriteringer fra Borgertinget. Borgerne efterspurgte som noget af det første mere faglig viden. Og dét fik de i allerhøjeste grad i løbet af weekenden.  

Klimaborgertinget møder de fremmeste eksperter 

Kenneth Karlsson, som er en af landets bedste på energi- og klimaberegningsmodeller, åbnede programmet med et overbliksoplæg over klimaudfordringen og handlemuligheder. Den efterfølgende evaluering viste, at dét oplæg var det allermest brugbare for mange borgertingsmedlemmer.  

Lørdag eftermiddag var temaet ”De overvejende tekniske greb i klimaomstillingen” og fire af de fremmeste eksperter gav hver deres perspektiv. En af dem var Henrik Lund, professor i energiplanlægning, som fortalte om Ingeniørforeningens bud på, hvordan 70% målet kan nås 

Søndag formiddag var temaet ”Klimaomstillingen – greb, der overvejende ikke er teknologiske”. Her hørte Borgertinget eksempelvis fra professor Katherine Richardson om hendes vurdering af udfordringen og de nødvendige samfundsændringer. En anden oplægsholder var Peter Mølgaard, som er formand for Klimarådet. Under den overskrift handlede det også om de sociale og folkelige aspekter af en opbakning til omstillingen.

Arbejdsformer 

Efter hvert ekspertoplæg var der mulighed for at drøfte det hørte i mindre grupper samt at stille spørgsmål. Enkelte spørgsmål til oplægsholderne blev besvaret i plenum, og resten blev efterfølgende besvaret skriftligt fra den enkelte ekspert. Samtidig arbejdede Borgertinget med at identificere vigtige emner, der skal arbejdes videre med. Fra gruppearbejder lørdag og søndag blev der afleveret 108 bud på emner. Denne liste med emner vil Borgertinget løbende prioritere og videreudvikle. Søndag aften gennemførte Borgertinget en vejledende afstemning af de 108 emneforslag for at beslutte, hvilke emner der skal taget op som de første i Borgertingets samlinger resten af året. I sidste ende er det målet, at Borgertinget i marts 2021 har arbejdet videre med emnerne og udarbejdet en række veldokumenterede og velovervejede anbefalinger til det videre politiske arbejde.  

Aktuelle spørgsmål og retning for omstillingen 

Søndag eftermiddag fik Borgertinget lejlighed til at give pejlinger på nogle helt aktuelle emner med stor aktuel politisk relevans. Det var oprindelig meningen, at Borgertinget skulle starte sit arbejde i foråret og give input til de første handleplaner. Så kom en pandemi og forsinkede processen. I august lysnede det, og der blev lagt et program med tre fysiske weekendsamlinger i 2020. Så kom anden bølge af corona, og 1. og 2. planlagte weekendsamlinger blev aflyst fra ministeriets side. Teknologirådet omlagde programmet til et online Borgerting, og endelig den 24.-25. oktober kunne Borgertinget komme i gang med den første online samling. For programmet betød det, at Borgertinget kom ind i den politiske proces på et lidt andet tidspunkt end oprindeligt tilrettelagt, hvor vi allerede nu ved, at nogle temaer er brandvarme og haster endnu mere. 

På tre aktuelle emner fik Borgertinget 9 små videooptagne indlæg fra interessenter, som repræsenterede forskellige synspunkter og interesser. Efter hver emnerunde drøftede grupperne indlæggene og stemte om emnet med fokus på retning, hastighed og væsentligste virkemidler. Det kom der nogle interessante meldinger ud af. Disse meldinger offentliggøres i forbindelse med et møde mellem repræsentanter fra Borgertinget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget den 12. november. De tre emner var: 1) Grøn skattereform og finansiering af omstillingen; 2) Biomasse og arealanvendelse; og 3) Livsstil, kendt eller fremtidig teknologi? 

Borgernes evaluering af første samling 

Trætte men tilfredse – det var det gennemgående budskab fra borgertingets medlemmer i det elektroniske spørgeskema udfyldt søndag aften. Det var en intens oplevelse at deltage koncentreret to lange dage fra kl. 9-17.30. Men overordnet var der stor glæde ved at være med og tilfredshed med programmet indenfor de mulige rammer. 

Fakta og mere information 

Borgertinget arbejder frem til marts 2021: 

  • Der er planlagt seks aftensamlinger og en weekendsamling 
  • Dertil kommer møder i tre emnegrupper, som Borgertingets medlemmer bliver fordelt i 
  • 99 borgere er tilfældigt udvalg af Danmarks Statistik ud fra kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst. Der var været et lille frafald, sandsynligvis pga skiftet til online arbejde, og omkring 75 borgere deltager i arbejdet. 
  • Klimaborgertinget er besluttet af Folketinget, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er sekretariat for Borgertinget 
  • Teknologirådet står, på vegne af ministeriet, for planlægning, program og facilitering af Borgertingets arbejde.  
  • Se mere om Borgertinget på ministeriets hjemmeside, hvor også alle ekspertoplæg kan findes (både powerpointspræsentationer, videooptagelser af oplæg, skriftlige noter til Borgertinget samt det udleverede materiale)https://kefm.dk/klima-og-vejr/borgertinget-