Artikel

Klimaberegner viser vej for politikerne

Nu kan du selv give de politiske partiers klimaudspil et realtjek. Skolebørn verden over klimastrejker, og klimaet ligger højt på den politiske dagsorden for mange vælgere. Klimaet er en voldsomt kompliceret størrelse og virkningerne af de politiske tiltag er umulige for menigmand at beregne og vurdere. Nu er det dog blevet en hel del lettere, takket været COMETS-projektet, der har analyseret partiernes klimaudspil. På http://klimaaftalen.tokni.com/ kan du selv se, hvilken effekt de forskellige klimaudspil inden for transport og energiområdet har på CO2-reduktionen og i forhold til at overholde Paris-aftalen.

COMETS-projektet blev afholdt den 10. april 2019 kl 10.00-12.00 en høring om scenarier for et sammenhængende bæredygtigt transportsystem og bæredygtigt energisystem i samarbejde med Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Både transport-, og klima- og energipolitikken var kommet højt på den politiske dagsorden her i en tid, hvor der blev talt ned til et folketingsvalg. Høringen skulle give overblik over, hvad der faktisk teknologisk er muligt nu og i nær fremtid, hvordan dagens politikker præsterede, og hvor langt man kunne nå med nye virkemidler.

Høringen tog udgangspunkt i COMETS-projektets analyser af den fremtidige integration af transporten i energisystemet. Projektet præsenterede scenarier for ”Frozen policy”, partiernes energi- og transportpolitikker, og scenarier der med forskellige virkemidler overholdt CO2-budget og –målsætninger.

COMETS scenarierne var baseret på en ny model for energianalyse ”Times-DK”, hvoraf dele var udviklet af DTU indenfor COMETS og andre dele af Energistyrelsen. Modellen præsenteredes før og efter høringen.