Er dræberrobotter virkelig en trussel?

august 22, 2017 - af Lise Bitsch

Elon Musk* har sammen med 115 andre robotudviklere skrevet et åbent brev til FN, hvori de advarer mod udviklingen af dræberrobotter. Det lyder også farligt. Spørgsmålet er, om dræberrobotter er den anvendelse af robotter, vi skal være mest bekymrede for? Og er et forbud virkelig vejen frem?

Ikke rigtig, hvis man spørger militærantropolog ved Forsvarsakademiet, Katrine Nørgaard:  ”Fra militær side hersker der en vis skepsis overfor de såkaldte ’killer robots’”.

Ifølge Katrine Nørgaard er forestillingen om militære dræberrobotter, a la Terminator, der agerer på kamppladsen uden menneskelig intervention, langt fra virkelighedens verden. De ubemandede droner og robotter, der anvendes i militære operationer, er fjernstyrede af menneskelige operatører. De bruges fx til overvågning og data indsamling. Armerede droner affyrer ikke deres våben uden menneskelig kontrol, men styres af en dronepilot. Anvendelsen af droner og landbaserede robotter i militære operationer skal, som alle andre våbensystemer, overholde international ret. Derved adskiller de sig ikke fra brugen af andre typer våben.

”Et forbud vil ikke hindre vore modstandere i at overtræde internationale love og konventioner for retfærdig krig. Interessen for at anvende robotter i krig handler derfor primært om hurtig og præcis efterretningsindhentning, håndtering af massive mængder af data (Big Data), beskyttelse af egne styrker, og minimering af risiko for civile tab”, fortæller Katrine Nørgaard.

Det er altså ikke deciderede dræberrobotter, der er i høj kurs, men i stedet en blanding af overvågnings- og ”robot-koblet-med-menneske”-teknologier, som vinder frem. Det åbne brev til FN peger på behovet for en international diskussion af den hastige udvikling indenfor kunstig intelligens og robotteknologi. Hvilke regler og aftaler skal gælde for anvendelsen af den nye teknologi? Skal vi have udviklet internationale konventioner i stil med dem der gælder for biologiske og kemiske våben?

Nu har vi hørt, at robotudviklerne vil have et forbud, men hvad mener andre eksperter? Hvad mener civilbefolkningen? Hos Teknologirådet mener vi, at det er på tide at tage en diskussion i en bredere kreds af eksperter, politikere, organisationer og borgere: Hvad kunne vi godt tænke os at bruge robotter til? Hvad skal de kunne? Hvordan synes vi systemer baseret på kunstig intelligens skal fungere og styres?

I øjeblikket planlægger vi en række borgermøder for at åbne diskussionen omkring anvendelse af kunstig intelligens og robotteknologi til militære formål. Vi håber derved at starte en debat på tværs af Europa om den fremtidige anvendelse af robotteknologi i krig, men også i fred.

*Elon Musks artikel i The Guardian finder du her

Teknologirådet er partner i EUs flagskibsprojekt ”The Human Brain Project (HBP)”, hvor vi arbejder vi med at skabe dialog om samfundsetiske problemstillinger (bl.a. robotteknologi) blandt borgere, eksperter og fagfolk. Læs mere om vores arbejde i Human Brain Project.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *