Ditte Degnbol

Ditte Degnbol

Seniorprojektleder, Tillidsrepræsentant

+45 60 64 62 82

Projektleder med forskningsbaggrund. Omfattende teoretisk og praktisk erfaring med interessentinddragelse og dialog i politiske processer og i vidensgrundlaget for politiske beslutninger. Mange års erfaring indenfor marin forvaltning og miljøforvaltning i EU og i Danmark.

Ditte Degnbol har et stort overblik over det teoretiske og metodiske fagfelt vedrørende interessent- og borgerinddragelse i politiske og videnskabelige processer, særligt indenfor marin forvaltning, rumlig planlægning og miljøregulering. Hun har desuden praktisk erfaring såvel i EU- som i dansk sammenhæng med forskellige interessent- og borgerinddragelsesmetoder samt med dialogprocesser, blandt andet i forbindelse med klimatilpasning og udpegning af beskyttede områder under Habitat Direktivet samt indenfor skoleområdet.

Uddannelse

2012  Ph.d. i Udvikling og Planlægning, AAU
2006  Kandidat i Filosofi og Videnskabsteori og Internationale Udviklingsstudier, RUC

Publikationer

  • 2016  Ramírez-Monsalve, P.; J. Raakjær; K.N. Nielsen; U. Laksá; R. Danielsen; D. Degnbol; M. Ballesteros; P. Degnbol. Institutional challenges for policy-making and fisheries advice to move to a full EAFM approach within the current governance structures for marine policies. Marine Polichy 69 (2016) 1-12
  • 2012  Degnbol, Ditte. Slightly Covered All the Time. The Science of Sandbanks on the Dogger Bank. PhD dissertation.
  • 2012  Pastoors, M.A.; C. Ulrich, D.C. Wilson, C. Röckmann, D. Goldsborough, D. Degnbol, L. Berner, T. Johnson, P. Haapasaari, M. Dreyer, E. Bell, E. Borodzicz, K. Hiis Hauge, D. Howell, S. Mäntyniemi, D. Miller, R. Aps, G. Tserpes,  S. Kuikka, J. Casey. JAKFISH policy brief: coping with uncertainty, complexity and ambiguity in fisheries management through participatory knowledge development. ICES C.M. 2012 /L: Evolution of management frameworks to prevent overfishing.
  • 2011  Degnbol, Ditte. Qualitative study of scientists’ practices with handling scientific uncertainty in dialogue with stakeholders. Deliverable 5.2, Work Package 5, JAKFISH, EU 7th Framework Programme.
  • 2008  Degnbol, Ditte; Barry Eustace, Katia Frangoudes, Jenny Hatchard, Troels Jacob Hegland, Ana Pitchon, Rikke Becker Jacobsen, Selina Marguerite Stead and Douglas C. Wilson. Stakeholder perspectives on fisheries science and modelling – Focus group discussions in Spain, Greece, UK, Denmark and Ireland. Focus group report, Work Package 5, EFIMAS, EU 6th Framework Programme Specific Targeted Research Project no. SSP8-CT-2003-502516.
  • 2007  Degnbol, Ditte and Douglas Clyde Wilson. Spatial Planning on the North Sea: A Case of Cross-Scale Linkages. Marine Policy 32 (2008) 189-200.


Mindre opgaver Ditte har været for projektleder for:

Forældre høres om skolelukning i Aalborg Kommune