Visionskonference for borgere i Allerød Kommune

Allerøds kommunalbestyrelse fik borgernes bud på den fremtidige vision for Allerød Kommune.Teknologirådet designede og faciliterede processen.

Finansiering: Allerød Kommune
Tidspunkt for opgaven: 2015

Baggrund
Allerøds kommunalbestyrelse ønskede at styrke borgerinddragelsen i forbindelse med politikskabelse og forvaltning. Den kommende nye planstrategi blev anledning til en visionskonference, der anvendte metoden Borgertopmøde. Som baggrund for konferencen leverede en ingeniørvirksomhed en analyse af mulighederne for udvikling i boligmassen, demografien og den deraf følgende mulighed for fastholdelse/udvikling af kommunens økonomi.

 

Metode
Selve konferencen med 70 deltagere forløb i fire tematiske sessioner, der alle blev indledt med en kort præsentation fra embedsværk eller eksperter, hvorefter borgerne drøftede temaet i grupper af 6-8 borgere med en politiker som ordstyrer. I slutningen af hver session stemte borgerne med digitalt afstemningsudstyr på 5-8 spørgsmål, der alle drejede sig om visioner, udviklingsmuligheder og pejlemærker for Allerøds fremtidige udvikling.

Temaerne til diskussion var:

  • Byudvikling
  • Kernevelfærd
  • Bymidten

En visionskonference er et eksempel på, hvordan borgerne (eller andre interessenter) kan inddrages i en grundig, velinformeret og ligeværdig dialog med politikerne på en måde, som leverer konkrete resultater, der kan indgå i visionsudviklingen. Teknologirådet anvender en række metoder, der på forskellig vis trækker på de store ressourcer, der ligger i borgernes lokalkendskab, viden, behov og visioner. Borgertopmøder er især velegnet til at filtrere forskellige handlemuligheder, så man kan fokusere på de muligheder, borgerne tror på og undgå at foreslå handlinger, der vil vække stor modstand.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet planlagde, rådgav og faciliterede borgermødet

 

Resultat

Politikerne fik klare bud på fremtidige retning for Allerød. Resultaterne indgår som en del af grundlaget for udviklingsplanen og beslutning om den nye planstrategi.