Lokale gav input til ny boligpolitik i Rødovre

Lokale interessenter gav politikerne brugbare løsningsforslag til centrale emner i ny boligpolitik. Teknologirådet rådgav om, planlagde og faciliterede en workshop om den fremtidige boligpolitik i Rødovre.

Finansiering: Rødovre Kommune
Tidspunkt for opgaven: 2016

Baggrund
Med et stigende indbyggertal og en kommende forbedring af de nuværende boligområder står Rødovre Kommune over for en række udfordringer, som kommunen ønskede lokale borgere og foreningers idéer og løsninger til.

Metode
Med afsæt i visionen ”Sammen om Rødovre” afholdt Rødovre Kommune en workshop med bl.a. borgere og boligforeninger. Forud for mødet fik deltagerne et informationsmateriale om muligheder og udfordringer som inspiration til fælles diskussion. Borger og boligforeninger diskuterede ud fra fastlagte temaer og spørgsmål.

Temaerne var:

  • Boliger til alle
  • Attraktive boliger
  • Gode boligområder.

Omfang og antallet af spørgsmål var afstemt til en tre timers workshop. Løsningsforslagene blev fastholdt i en rapport som indspil til det efterfølgende kommunale arbejde med at udarbejde en boligpolitik. Embedsmænd og politikere lyttede med ved bordene. Denne type proces er relevant, når fokus er på indsamling af konkrete ideer og ønsker fra kommunens borgere og lokale aktører.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet rådgav, designede og faciliterede borgermødet. Desuden gav Teknologirådet sparring på spørgsmål til selve mødet samt informationsmaterialet og udformede en drejebog for mødet. Desuden sammenfattede Teknologirådet resultaterne i en rapport til deltagerne og kommunen. Rødovre Kommune stod selv for valg af temaer, udarbejdelse af informationsmateriale, PC’ere til blog, rekruttering af deltagere og bordformænd.

Resultat
Deltagernes løsningsforslag til boligpolitikken indgår i det videre politiske arbejde, og politikken bliver en del af Kommunalbestyrelsens mål om ’vækst gennem bæredygtig byudvikling’. De deltagende borgere og foreninger har fået en opsummering af mødets resultater. Udover i kommunalt regi, kan nogle af forslagene også inspirere boligforeningerne i deres fremtidige arbejde.