Sammen om at skabe Europas fremtid

1.000 europæiske borgere bidrog med at formulere visioner for Europas fremtid og at omsætte disse til anbefalinger for EUs forsknings- og innovationsdagsorden. Teknologirådet stod for at holde nationale workshops og koordinere projektets 29 involverede partnere.

Finansiering: EU-kommissionen

Tidspunkt for opgaven: 2015-2017

 

Baggrund

EU-kommisionen ønskede med projekt CIMULACT at sikre, at forskning i Europa fokuserer på emner og områder, der er vigtige i hverdagen for europæiske borgere.
CIMULACT (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020). Horizon2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

Metode

Metoden bag CIMULACTS aktiviteter er dialog og samskabelse mellem europæiske borgere og en lang række andre interessenter og gennemførtes i 30 europæiske lande.

I vinteren 2015/2016 blev der som en central del af CIMULACT afholdt nationale visionsworkshops i 30 europæiske lande. Her deltog sammenlagt 1.088 borgere, som sammen formulerede deres visioner for en ønskværdig og bæredygtig fremtid. Gennem en række efterfølgende møder og workshops med borgere, eksperter, interessenter og politikere, blev visionerne omdannet til retningslinjer for EU’s fremtidige forskningsagenda.

CIMULACT tog inspiration fra co-creation og byggede på princippet om samfundets kollektive intelligens.


Teknologirådets rolle

Teknologirådets primære rolle i CIMULACT var udvikle de inddragende processer samt at afholde de nationale workshops. Herudover var Teknologirådet  ansvarlig for at koordinere projektet og dets 29 partnere.

Resultater

EU fik med succes afprøvet dialog- og samskabende metoder op til udarbejdelsen af EU’s nye forskningsagenda.

Projektet var med til at sætte nye standarder for ansvarlig forskning og innovation i EU.

Projektet viste, at borgere på tværs af alder, køn, nationalitet og uddannelsesniveau var i stand til at komme med konkret og unikt input til EU, alene ved at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer.

EU-kommisionen håber, at CIMULACT vil inspirere de europæiske lande til at inddrage hele samfundet i forskningspolitik ved at lytte til især borgernes ønsker, bekymringer og samfundsmæssige behov.

 

Research agenda