Nye veje til dialog – den fremtidige organisering af Aarhus Kommune

Teknologirådet planlagde og faciliterede en debat om den fremtidige organisering af Aarhus kommune.

Finansiering: Aarhus Kommune
Tidspunkt for opgaven: 2013


Baggrund
Aarhus ønskede anbefalinger til kommunens fremtidige organisering og håndtering af opgaver, der bedre flugter behovene hos borgere, virksomheder og organisationer. Der blev nedsat et politisk udvalg til at give anbefalinger. Krav fra udvalget: Ny og kreativ proces, direkte involvering af brugerne, konkret rådgivning, visioner og input til den videre politiske proces.

Tre parallelle forløb blev afholdt for, og med, de tre målgrupper: Borgere, foreninger og virksomheder.

Metode
Skræddersyede workshops om kritikområder, visioner og handlingsforslag. De resulterende anbefalinger blev præsenteret af repræsentanter for de tre målgrupper på et byrådsseminar.

I 2014 blev tiltaget fulgt op med nedsættelse af et Medborgerskabsudvalg. Teknologirådet havde ansvar for at rekruttere borgere til udvalget.

Denne type erfaringer vil især være relevante i situationer, hvor fokus er på indsamling af ideer og ønsker fra kommunens forskellige brugere og interessenter. Der er en række specifikke metoder, som kan anvendes til idé-indsamling, specificering af ideer og prioritering, ligesom der findes metoder til samskabelse af nye løsninger og handlemuligheder.