Ny strategi for stormflodssikring af Københavns Kommune

Københavns Kommune fik en strategi for stormflodsskring og skabt dialogforum til videre. Teknologirådet designede og faciliterede processen.

Finansiering: EU (BASE)
Tidspunkt for opgaven: 2014-2015

Baggrund
EU ønskede med BASE-projektet at dele viden i Europa om klimatilpasning for at afbøde de seriøse konsekvenser klimaforandringer har for vores miljø, økonomi og samfund. I Danmark har Teknologirådet samarbejdet med Københavns Kommune om en strategi for stormfoldssikring.

Metode
Med det formål at skulle lave en strategi for stormflodstilpasningsstrategi afholdte Teknologirådet tre workshops i samarbejde med Københavns Kommune med hvert deres fokus.
Den første workshop drejede sig om at finde relevante og specifikke klimadata.
Den anden workshop fokuserede på at finde løsninger på finansiering.
I den tredje og sidste workshop lavede deltagerne en ’multi-kriterie-analyse’ og en ’adaptation pathways”- øvelse, der gav konkrete forslag til tilpasningsløsninger.
Deltagerne i de tre workshops var fagfolk og embedsmænd fra kommuner, ministerier, ingeniører fra rådgivningsfirmaer, arkitektfirmaer, interesseorganisationer, Kystdirektoratet, Kommunernes Landsforening, DMI, By og Havn, Metroselskabet og den hollandske forskningsinstitution Deltares.

Hele forløbet belyste den både tekniske og forvaltningsmæssige kompleksitet, som klimaudfordringer stiller kommunerne overfor. Ofte går klimapåvirkninger på tværs af videns- og forvaltningsmæssige skel, som kræver en konstruktiv dialog og nye former for inddragende samarbejde.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet designede og faciliterede alle tre workshops og fungerede som hovedrådgiver af  inddragende metoder for de andre EU-partnere i BASE-projektet.

Resultater
Københavns Kommune fik lavet en strategi for stormflodssikring og etableret et dialogforum for videre dialog og koordinering med nabokommuner, interessenter og vidensinstitutioner. Københavns Kommune fik med succes afprøvet bred aktørdialog som metode til at løse en kompleks problemstilling som klimatilpasning. Endvidere fik deltagerne på de tre workshops ny viden om metoder til tværkommunal håndtering af klimatilpasning.