Global inddragelse af borgere henimod COP11 – World Wide Views

Teknologirådets World Wide Views (WWViews) er en unik metode udviklet til at inddrage borgere i komplekse problemstillinger som fx klimaforandringer eller biodiversitet. Felter, der typisk har været forbeholdt regeringer, ressourcestærke NGO’er og eksperter.

Finansiering: VELUX Fonden
Tidspunkt for opgaven: 2011 – 2012

Teknologirådet koordinerede afholdelsen af 34 borgertopmøder i 25 lande (inklusiv Danmark), hvor 100 borgere til hvert møde stemte om identiske biodiversitetsproblematikker op til COP 11 i Indien. Koordineringen foregik i samarbejde med FN’s biodiversitetssekretariat og indebar også en kvalitativ analyse af afstemningsresultaterne i en endelig global rapport, som blev præsenteret på COP 11.

Borgertopmøde som metode
Inden mødet bliver borgerne klædt på med informationsmateriale, der er videnskabeligt afbalanceret. Under borgertopmøderne bliver de vigtigste pointer gentaget i korte videoer, som bliver vist til alle borgerne. Herefter drøfter borgerne problematikkerne i mindre grupper, medieret af en bordformand, så alle får bidraget til diskussionen. Efter en halv times diskussion får borgerne udleveret en stemmeseddel, hvor de skal afgive deres stemme omkring de problematikker, de har diskuteret.

Borgertopmøde som resultat
Politikerne får et klart indtryk af borgernes prioriteringer af komplekse problemstillinger, på et informeret grundlag. Dette kan hjælpe politikere til at træffe valg: Jo bedre overensstemmelse med borgernes ønsker, jo højere grad af legitimitet får politikernes valg og jo længere holdbarhed i beslutningerne.

Erfaringerne og evalueringerne af WWViews forløb så godt, at Teknologirådet bruger metoden igen mhp. COP21 i Paris. Denne gang deltager 76 lande, og Teknologirådet samarbejder tæt med FN-klimasekretariat (UNFCCC) og den franske regering.