Borgere gav anbefalinger til Nordjyllands udvikling

Region Nordjylland fik konkrete anbefalinger til spørgsmålet: Hvordan skal Nordjylland udvikle sig i fremtiden? Teknologirådet designede og faciliterede involveringen af interessenter og borgerne.

Finansiering: Region Nordjylland
Tidspunkt for opgaven: 2011

Baggrund
Region Nordjylland ønskede en inddragende visionsproces som led i det strategiske arbejde med en ny regional udviklingsplan.

Metode
Ca. 200 borgere deltog i et stort anlagt borgermøde sammen med kommunal- og regionspolitikere fra Nordjylland. Som led i borgertopmødet blev der udviklet et Debatmagasin: Teknologirådet analyserede input fra lokale interessenter, politikere og administrationen, samt data og øvrig viden om regionale udfordringer. Debatmagasinet var struktureret om seks emner og blev sendt til borgerne inden borgertopmødet.
Emnerne var:
– Uddannelse og kompetence,
– Erhverv og beskæftigelse,
– Befolkning og bosætning,
– Infrastruktur og mobilitet,
– Kultur og oplevelser.

De seks emner blev debatteret på borgertopmødet, hvor borgerne i mindre grupper formulerede udfordringer, kom med løsningsforslag og konkrete udviklingsidéer. Og stemte om forslagene elektronisk, så de blev prioriteret. Top 10 hovedbudskaber fra topmødet blev overleveret til et politikerpanel, der drøftede forslagene efterfølgende.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet planlagde og gennemførte et borgertopmøde i tæt dialog med administration og politikere i region Nordjylland. Teknologirådet stod for rekruttering af repræsentativt udsnit af Nordjyllands borgere, udarbejdede et debatmagasin og faciliterede selve mødet. Resultaterne blev opsamlet i en rapport.

Resultat
Region Nordjylland fik en rapport, der sammenfattede en række konkrete anbefalinger fra borgerne til den regionale udvikling. Regionen fandt bl.a., at Debatmagasinet var så nyttigt, at de selv holdt en række møder i kommunerne med flere borgere.