Danmarks fremtidige biodiversitet

Miljøminister Ida Auken blev inspireret af borgernes dialog om den ønskede variation i den levende danske natur. Teknologirådet designede og faciliterede et nationalt borger topmøde om prioritering af den fremtidige indsats for biodiversiteten i den danske natur.

Finansiering: Miljøministeriet
Tidspunkt for opgaven: 2012

Baggrund
I 2010 vedtog FN en biodiversitetsstrategi, som Danmark bakkede op om. Strategiens mål er at stoppe nedgangen i biodiversitet senest i 2020. Derfor besluttede regeringen i sit regeringsgrundlag, at der skulle udarbejdes en “Naturplan Danmark”, som skulle hjælpe med at vende udviklingen og forbedre naturens vilkår.

Men hvordan skal Danmark forholde sig?
1. Skal skove og landbrugsjorder for eksempel drives mindre intensivt, selvom det kan føre til økonomiske tab?
2. Er brugerbetaling eller sponsorering tilladt som finansieringskilder ved etablering af nye naturområder?
3. Skal vi tillade vilde dyr i de danske skove?
4. Skal truet natur i havet genoprettes på lige fod med naturen på land?
5. Må åer fredes pga. biodiversitet trods fare for oversvømmelser i kældre og haver?

Det var nogle af de spørgsmål, som Folketinget og miljøministeren skulle tage stilling til, og det var derfor vigtigt for dem at vide, hvad almindelige borgere mente om den fremtidige indsats.

Metode
174 borgere hjalp den 28. januar 2012 miljøminister Ida Auken med at sætte retningen for en forbedret indsats for biodiversiteten.

De deltagende borgere på borgertopmødet i Odense var udvalgt, så de afspejlede den demografiske fordeling i Danmark i forhold til alder, køn, og bopæl. Borgerne modtog på forhånd debatmateriale om emnet, og på selve dagen blev de forskellige problemstillinger fremlagt via fem videofilm. På den baggrund diskuterede deltagerne med hinanden i små grupper og hørte andre borgeres synspunkter, før de stemte om de forskellige forslag via en elektronisk stemmeseddel.

Et nationalt borgertopmøde er velegnet, hvis ønsket er at få kvalificeret input fra en bred kreds af borgere, der repræsenterer den brede befolkning. Dette input kan efterfølgende behandles politisk og udmøntes i politisk handling.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet rådgav, designede og faciliterede borgermødet. Desuden udførte Teknologirådet de praktiske og analytiske opgaver som rekruttering af borgere, udarbejdelse af videoer og debathæfte og overdrog resultaterne til Miljøministeriet.

Resultat
Efterfølgende blev borgernes prioriteringer brugt af daværende miljøminister Ida Auken i udarbejdelsen af ”Naturplan Danmark” om Danmarks biodiversitet.