Borgerne blev hørt i Billund

Borgerne i Billund Kommune fik for første gang indflydelse på kommunebudgettet for 2013-2016. Teknologirådet rådgav, designede og faciliterede borgermødet.

Finansiering: Billund Kommune
Tidspunkt for opgaven: 2012

Baggrund
Billund Kommune ønskede dialog med borgerne, da kommunen tror på, at det ville være retningsvisende for de efterfølgende budgetforhandlinger. Kommunen ville gerne høre borgernes mening, så de kunne indgå i de politiske overvejelser for budgetlægningen for 2013-2016.

Metode
200 borgere debatterede forskellige områder i mindre grupper, – blandt andet investeringer og børnepasning. Efter hver diskussion stemte borgerne med en elektronisk stemmeseddel på deres foretrukne forslag. Afstemningsresultaterne kunne aflæses på storskærme i løbet af få sekunder, og både politikere, borgere og embedsmænd synes resultaterne var indsigtsgivende og brugbare.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet designede et format for dialogmødet i Billund, som kan genanvendes til kommunens fremtidige borgermøder. Desuden udførte Teknologirådet de praktiske og analytiske opgaver som rekruttering af borgere, facilitering af mødet, indsamling og overdragelse af resultaterne til kommunen samt en samlet evaluering. Den beskrevne type metode/proces kan anvendes i andre sammenhænge, hvor formålet eksempelvis er diskussion af forslag eller ideer samt nytænkning af løsninger – og handlemuligheder i samarbejde med borgerne.

Resultater
Billund Kommune fik brugbare og konkrete retningslinjer, som fik indflydelse på de politiske beslutninger. Kommunen fik mulighed for at teste og afprøve kommunens politiske budgetplan på borgerne, som svarede positivt eller negativt igen på forslagene. Billund Kommune fik dermed bekræftet, at dialog er vejen frem for at træffe rigtige beslutninger.