Borgerne gav bud på økonomiske pejlemærker i Furesø Kommune

Borgerne i Furesø Kommune fik indflydelse på Furesø Kommunes økonomiske retning fremover. Teknologirådet rådgav, planlagde og faciliterede borgermødet.

Finansiering: Furesø Kommune
Tidspunkt for opgaven: 2014

 

Baggrund
Furesø Kommunes politikere ønskede at inddrage borgernes prioriteringer og investeringer i Furesø Kommune. Borgerne skulle hjælpe til med at bruge deres skattekroner med omtanke, og løsningerne skulle sikre, at kommunen kunne fastholde sit serviceniveau. Formålet var at få enderne i kommunens driftsbudget til at mødes, både når der skal prioriteres, og når der skal investeres nyt.

Kommunen ønskede også at styrke borgerinddragelsen og ønskede at høre borgerne, så kommunen fremover kan arbejde mere konkret med at inddrage borgerne i et samarbejde om udviklingen af kommunen.

Metode
I 2014 inviterede Furesø Kommune 60 repræsentativt udvalgte borgere til borgermøde om kommunens fremtidige prioriteringer og investeringer.

På borgermødet arbejdede borgerne med spørgsmål som:

  • Hvordan kan vi skabe råderum i kommunens budget fremover?
  • Hvad lægger du mest vægt på som borger i Furesø Kommune?
  • Er der opgaver og tilbud, vi kan lægge sammen eller helt undvære i kommunen?
  • Hvor kan vi organisere mere frivilligt arbejde, og hvor kan vi acceptere brugerbetaling frem for forringet service?
  • På hvilke områder kan vi lave kloge investeringer for at videreudvikle Furesø i en positiv retning i årene fremover?

Borgerne debatterede de forskellige emner og spørgsmål i små grupper. Efter hver diskussion stemte borgerne med en elektronisk stemmeseddel på deres foretrukne forslag. Afstemningsresultaterne kunne aflæses på storskærme i løbet af få sekunder, og både politikere, borgere og embedsmænd synes at resultaterne var indsigtsgivende og brugbare.

Denne type proces kan anvendes i andre sammenhænge, hvor målet eksempelvis er ideindsamling, specificering af ideer og prioritering, eller samskabelse af nye løsninger og handlemuligheder.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet rådgav og designede borgermødet i Furesø Kommune. Teknologirådet stod desuden for at udføre praktiske og analytiske opgaver som facilitering af mødet, indsamling og efterbearbejdning af data samt overdragelse af resultater i en rapport til kommunen og til forvaltningens kommunikationsafdeling.

Resultater
Furesø Kommune fik brugbare og konkrete retningslinjer, som fik indflydelse på de politiske beslutninger.