Borgere giver bud på fremtidens Tommerup

Assens Kommune fik borgernes prioriterede bud på centrale emner for ny udviklingsplan for Tommerup. Teknologirådet rådgav, designede og faciliterede processen.

Finansiering: Assens Kommune
Tidspunkt for opgaven: 2016

Baggrund
Assens Kommune har Tommerup som et fremtidigt vækstområde. Kommunen ønskede en inddragelse af borgerne i et bud på en samlet overordnet plan inden det politiske arbejde i byrådet og en endelig høringsproces.

Metode
Én borger fra hver husstand over 15 år blev inviteret til at repræsentere byen på borgermødet, hvor deltagerne fik oplæg om centrale emner og inden mødet havde modtaget et kort informationsmateriale. Borgerne diskuterede derefter i mindre grupper. Temaerne for diskussionerne var:

  • Hvad skal Tommerup stå for?
  • Byliv og bosætning
  • Forbindelser (transport, stier, veje)
  • Natur og vand

Hver diskussion blev opsamlet elektronisk. Under emnet “Hvad skal Tommerup stå for?” udarbejdede grupperne hver et slogan, som der afslutningsvist blev stemt om. Embedsmænd og politikere lyttede med til borgernes diskussioner.

Teknologirådet udarbejdede en afsluttende rapport med en oversigt over rådata og sorterede data samt hovedindtryk og top 10 – diskuterede emner fra dagen. Rapporten blev brugt i det videre arbejde i teknisk forvaltning og i Tommerup lokalråd.

Denne type proces kan med fordel anvendes i situationer, hvor lokale aktører skal involveres i lokaludvikling i en by, et område eller i en kommune. Og hvor forslag skal prioriteres af embedsmænd, lokalråd eller kommunalbestyrelse.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet rådgav og designede en proces for lokaludvikling, der tilgodeså kommunens ønske om både at samle byen om en overordnet idéudvikling og at give konkrete forslag til en ny lokalplan. Teknologirådet forberedte mødet med den kommunale forvaltning, rådgav om informationsmateriale, faciliterede borgertopmødet og udarbejdede en afsluttende rapport.

Resultater
Assens Kommune og Tommerup lokalråd fik konkrete og prioriterede forslag fra borgerne til centrale temaer for udviklingen af Tommerup. Kommunen fik succes med at afprøve borgerinddragelse.