Borgere giver bud på forskning til en mere bæredygtig fremtid for EU

Som en del af EU projektet CASI samarbejde borgere fra 12 EU lande og eksperter om at udarbejde prioriterede bud på forskning der kan fordre en mere bæredygtig fremtid for EU. Teknologirådet rådgav og designede processen.

Finansiering: EU – (CASI projektet)
Tidspunkt for opgaven: 2014-2017

Baggrund
EU ønskede med projektet CASI, bl.a. at fokusere på samfundets inddragelse i bæredygtig innovation indenfor klima-strategier, miljø, effektivt ressourceforbrug og råmaterialer. EU ønskede at engagere offentligheden i forsknings- og innovationsaktiviteter for at sikre løsninger, der vinder accept og optagelse hos befolkningen.

Metode
Teknologirådet designede en proces der kombinerede både borger input og ekspertindsigt. Processen indeholdte tre hovedaktiviteter:

  • 12 borgermøder på tværs af 12 Europæiske lande, hvor 245 borgere i alt fandt frem til 50 visioner for en bæredygtig fremtid
  • En ekspertworkshop med 23 deltagere, hvor borgernes visioner blev oversat til 27 forsknings-prioriteter
  • 12 borgermøder på tværs af 12 Europæiske lande med 185 borgere i alt. Borgerne validerede og prioriterede de forsknings-prioriteter, der blev produceret på ekspertworkshoppen.

 

Denne metode kan med fordel anvendes, hvor komplekse emner skal omsættes til et prioriteret overblik til efterfølgende politisk behandling.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet designede en proces, der involverede offentligheden i 12 europæiske lande i at producere forskningsprioriteter for et mere bæredygtigt Europa. Teknologirådet leverede retningslinjer og web-baseret undervisning i at afholde lokal borgerinvolvering til projektets partnere i de 12 lande. Dette for at sikre, at processerne var ens og resultaterne blev sammenlignelige.  Teknologirådet udarbejdede en afsluttende rapport med anbefalinger til Europa-Kommissionen om brugen af offentlig inddragelse i forsknings- og innovationsaktiviteter.

Resultater
Europa-Kommissionen fik et prioriteret overblik af offentlighedens prioriteringer af forskning og bæredygtighed til brug i deres forskningsprogram fremover. Et vigtigt resultat fra borgernes input var den store forskel mellem borgernes og eksperternes prioriteringer af fremtidens forskningsemner. Borgerinvolveringen sikrede m.a.o., at der bygges bro mellem den videnskabelige og offentlige retning på vores fremtid i Europa. Europa-Kommissionen fik med succes afprøvet at involvere borgere i komplekse og vigtige emner for deres fremtid.