Politikere, borgere og interessenter i dialog om prioritering af Danmarks areal

Folketinget får konkrete forslag til ændringer i den kommende planlov om anvendelsen af Danmarks areal. Teknologirådet skaber offentlig debat om planlægning af det åbne land for at undgå store konflikter om det manglende areal. 

Finansiering: VELUXFONDEN
Tidspunkt for opgaven: 2014-2017

Baggrund
Teknologirådet ønskede med projektet at skabe national prioriteringsdebat og politisk opmærksomhed om den planlægning af Danmarks landareal, der finder sted inden for byvækst, transportsystemer og naturprioritering.

Metode
Projektet var funderet på en nøje tilrettelagt række af mødeaktiviteter, som havde fokus på deltagere, emner og
resultatanalyser:

  • En baggrundsanalyse, der gav overblik over arealanvendelsen i Danmark og de konflikter, kombinationsmuligheder og reguleringsformer, der er til rådighed
  • Et ’Fremtidspanel’ bestående af folketingspolitikere fra alle partier, der fulgte og gav input til projektet
  • To workshops med hhv. eksperter og interessenter og kommunal- og regionspolitikere, der kortlagde evt. konfliktområder
  • Et borgertopmøde med 250 repræsentativt sammensatte deltagere fra hele landet, som debatterede og stemte om, hvordan Danmarks areal skal se ud i fremtiden
  • To folketingshøringer om brug af areal til flere funktioner i stedet for opdelinger af Danmark i by- og landzoner
  • Pressearbejde, debat på Folkemødet og nyhedsbreve til Folketingets medlemmer og udvalg.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet var initiativtager til og udvikler af konceptet for projektet. Teknologirådet stod for design og facilitering af alle aktiviteter i projektet undtagen baggrundsanalysen, som var udarbejdet af Aalborg Universitet.

Metoden kan i tilpasset version med fordel anvendes i kommunal planlægning, hvor emner som udvidelse af landbrugsarealer/erhvervsarealer, placering af vindmøller og solcelleanlæg ofte giver anledning til store og langvarige konflikter.

Resultater
Folketinget fik konkrete forslag til prioritering af Danmarks areal til brug i den kommende revision af planloven. Folketinget fik desuden både en kortlægning af risici og konsekvenser ved overplanlægning af dansk areal samt brugbare lovgivningsmuligheder. Folketinget fik desuden oplæg til hvilke synergier i funktioner, der kan samtænkes på samme areal. Der blev desuden skabt offentlig debat om, hvordan vi skal bruge Danmarks areal i fremtiden. Både i medierne, blandt de mange deltagende interesseorganisationer og aktører og ikke mindst i Folketingets relevante udvalg.