29 kommuner i Region H skal høres om de politiske udfordringer med klimatilpasning

Folketinget og Regionsrådet får et samlet overblik over de politiske udfordringer og prioriteringer i kommunernes arbejde medklimatilpasning. Teknologirådet designer og faciliterer den politiske dialog.

Finansiering: Region Hovedstaden
Tidspunkt for opgaven: 2016-2018

Baggrund
Nuværende og fremtidige udfordringer med oversvømmelser og vandstigninger er grobund for interessekonflikter i regionen. Regionsrådet ønskede at få afdækket om formodede barriere som lovgivning, finansiering , lokalplaner og manglende regional koordinering forhindrer kommunerne i at gennemføre optimale løsninger for klimatilpasning. Kortlægningen skal bl.a. danne grundlag for det videre politiske arbejde i Regionsrådet.

Metode
Kommunalpolitikerne i de 29 møder fik mulighed for at diskutere deres udfordringer og politiske prioriteringer af klimaindsatser. Som afsæt for dialogen med kommunerne anvendtes en kort debatfilm til at skabe overblik og diskussion om regionens klimaudfordringer. På møderne afdækkede og dokumenterede Teknologirådet også det lokalpolitiske råderum i den enkelte kommune. Efterfølgende afholdtes en workshop, hvor politikere fra kommunalbestyrelser i fælleskab formulerede politiske budskaber til Regionsrådet og de relevante udvalg i Folketinget. Budskaberne præsenterede Teknologirådet bl.a. på konferencer i relevante netværk som Vand i Byer og Kommunernes Tekniske Chefer (KTC).

Teknologirådets rolle
Teknologirådet var projektleder for opgaven. Teknologirådet stod for design og facilitering af den politiske dialog, for workshoppen og for debatfilmen. Desuden udførte Teknologirådet de praktiske og analytiske opgaver som rekruttering af politikere, indsamling og overdragelse af resultaterne til Regionsrådet og Folketinget samt en samlet evaluering.

Denne type proces er udbytterig, når fokus er på indsamling af politiske indspil til fremtidig politikskabelse.

Resultater
Regionsrådet og relevante udvalg i Folketinget fik konkrete og brugbare råd om politiske udfordringer på klimaområdet fra kommunerne i Region H.

Region Hovedstaden består af 29 kommuner.
regionh-dialog-i-29-kommuner-om-klimatilpasning-teknologiraadet