Debat om klimatilpasning

Teknologirådet skaber debat i kommunerne med eksempler på klimatilpasning ved kyst og fjord i Esbjerg og Næstved. Rapporten har efterfølgende været medvirkende til, at Miljøministeriet lavede en national handlingsplan for klimasikring.

Finansiering: Teknologirådet i samarbejde med Næstved og Esbjerg kommuner
Tidspunkt for opgaven: 2002-2003

Baggrund
Med Teknologirådets idé til projekt ”Nyt klima – nyt liv” kom der for alvor gang i arbejdet med klimatilpasning i en dansk kontekst. Projektets formål var tredelt: For det første skulle projektet bidrage til at skabe fokus på klimatilpasning, der dengang var forholdsvis ukendt i kommunerne. For det andet skulle projektet bidrage med konkrete anbefalinger til både lokale og nationale myndigheder. Og for det tredje skulle projektet udvikle en egnet metode til, hvordan lokalsamfundet kan debattere og prioritere benyttelsen af det land, der bliver tilbage, efterhånden som havet æder sig ind i landet.

Det blev besluttet at vælge to forskellige kystområder som case-eksempler: Et område i de indre danske farvande omkring Karrebæk/Dybsø Fjord ved Næstved og et området ud til Vesterhavet ved Ho Bugt/Varde Ådal ved Esbjerg. Ideen var at udvikle og afprøve en metode, der både kunne skabe lokalt fokus på problemet og anvendes som et forum for dialog om fælles prioriteringer og tiltag i forbindelse med den lokale planlægning.

Metode
Teknologirådet valgte i begge byer at tilpasse scenarieværkstedets metode, hvor berørte interessenter sammen udviklede idéer og konkrete handlingsplaner for klimatilpasningen. Metoden kan bruges i andre sammenhænge, hvor det er vigtigt at få lokal opbakning og ejerskab fra interessenter til løsninger, hvor mange forskellige interesser er på spil.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet var på forkant med problematikken om klimatilpasning og rådgav både kommuner og politikere med henblik på optimal klimasikring. Teknologirådet anvendte sin ekspertviden inden for miljø og klima samt dialogskabende metoder, der skaber løsninger med konsensus blandt ofte modsatrettede interesser.

Resultat
Projektet skabte debat og fokus på klimatilpasning gennem blandt andet Teknologirådets nyhedskanaler som TeknologiDebat og nyhedsbrev til Folketingets medlemmer og udvalg. Projektet afsluttedes med en rapport med anbefalinger til blandt andet en national handlingsplan for klimatilpasning. Rapporten har efterfølgende været medvirkende til, at Miljøministeriet lavede en national handlingsplan for klimasikring.