Scenarier

… fremskriver en række begivenheder med henblik på at demonstrere udviklingsmuligheder og konsekvenser, skabe dialog og øge forståelsen af fremtidens muligheder

Policy-analyser

… er retningslinjer for handling og analyser af politiske sagsområder. Analysen vedrører ikke kun de politiske beslutningsprocesser men hele praksissen på området.

Outlook

… er en fremtidsorienteret teknologi analyse. Outlook giver mulighed for vurdering af teknologiske tendenser og mulig udviklinger, som derved kan bistå en bedre og mere informeret beslutningsproces.

Fremsyn – foresight

… handler om at forholde sig kvalificeret og aktivt til fremtiden og giver mulighed for, at vi ved at kigge på fremtiden, kan sige noget om hvilke beslutninger der er relevante i dag. Foresight giver desuden mulighed for at tænke fælles om fremtidens udfordringer og muligheder.